РІВНІ НАСТУПНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр САЖІЄНКО
Вадим ЧИЧУК
Владислав ВЕЛИЧКО

Анотація

Проаналізовано підходи до визначення наступності для різних рівнів освіти, освітніх компонентів освітніх програм, тем. Окреслено для кожного з рівнів можливості реалізації принципу наступності та наведено приклади.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
САЖІЄНКО , О., ЧИЧУК, В., & ВЕЛИЧКО , В. (2021). РІВНІ НАСТУПНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4), 43–49. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2021-4-43-49
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Олександр САЖІЄНКО , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями

Вадим ЧИЧУК, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями

Владислав ВЕЛИЧКО , Донбаський державний педагогічний університет

професор кафедри методики навчання математики та методики навчання інформатики

Посилання

Чичук В.М. Напрями використання прогресивних ідей польського досвіду підготовки вчителя початкових класів у вищих навчальних закладах України. Наука і освіта, 2014. №3. С. 195–198.

Руденко Л.А., Литвин А.В. Принцип наступності в професійній освіті: історикопедагогічна ретроспектива. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр., 2004. №6. С. 135–142.

Танська В.В. Підготовка майбутнього педагога до реалізації принципу наступності у викладанні природничих дисциплін загальноосвітньої школи. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи: збірник наукових праць / за заг. редакцією В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Завязун. Житомир: Н.М. Левковець, 2018. С. 252–255.

Цвілик С.Д. Методологічні аспекти наступності графічної підготовки вчителя трудового навчання у педагогічних вищих навчальних закладах. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. КиївВінниця: Планер, 2005. Вип. 7. С. 473–480.

Волинець Т.В. Методика реалізації принципу наступності у навчанні природознавства і фізики в основній школі: дис. … канд. пед. наук. Київ, Національний пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, 2020. 237 с.

Гаєвець Я.С. Проблема наступності між початковою та базовою середньою освітою у навчанні учнів математики. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 14 травня 2020 р. / за заг. ред. В. В. Ягоднікової. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020.С. 139–141.

Михайленко І.В., Нестеренко В.О. Мотивація навчальної діяльності студентів як складова наступності навчання математики. Вісник Черкаського університету. Серія: «Педагогічні науки», 2018. №8. С. 113–119. URL: https://pedejournal.cdu.edu.ua/article/view/2763

Власенко К.В., Сітак І.В. Методика комп’ютерноорієнтованого практичного навчання диференціальних рівнянь бакалаврів з інформаційних технологій. Вісник Черкаського університету. Серія: «Педагогічні науки», 2016, №11. С. 3–12. URL: https:// ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1608/1672

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)». Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. URL: https://tpf.udpu.edu.ua/kto/bachelor-secondaryeducation-labor-training-and-technologyinformatics/

Величко В.Є., Федоренко О.Г. (2020). Ефективність застосування вільного програмного забезпечення в

підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики як педагогічна проблема. Вісник

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки»,

№1. С. 257–263. URL: https://doi.org/10.31651/2524-2660-2020-1-257-263