ПІДХОДИ ТА МОДЕЛІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тамара БІЛОУС
Ірина ПЕРІШКО
Ірина ВОЛКОВСЬКА

Анотація

У статті йдеться про сучасне дослідження міжкультурної компетентності у викладанні англійської мови як іноземної. Культурна компетентність стала важливою проблемою сучасної мовної освіти, акцент на якій відображає зв'язок мови та культури, необхідність підготовки учнів до міжкультурного спілкування. У статті проаналізовано рекомендовані підходи та моделі щодо формування міжкультурної компетентності, які характерні для відкритого розгляду проблеми міжкультурної комунікації іноземною мовою. Автори досліджують основні підходи та моделі концептуалізації міжкультурної компетентності, такі як поведінковий підхід Б. Рубена, європейські багатовимірні моделі М. Байрама та К. Рісейджера, розвиваюча модель міжкультурної чутливості Дж. Беннета та інші теоретичні підходи до розвитку міжкультурної компетентності. Виходячи з аналізу опрацьованих джерел щодо підходів та моделей міжкультурної комунікації, автори роблять висновок, що для досягнення ефективної міжкультурної комунікації, знання та вміння є необхідними компонентами, але не вичерпними. Знання та вміння в контексті міжкультурної взаємодії повинні поєднуватися з відкритістю, гнучкістю мислення, а також бажанням здійснювати ефективну комунікацію та успішно вибудовувати взаємовідносини. Формування міжкультурної компетентності передбачає готовність людини до взаємодії з іншими культурами та базується на повазі інших культурних цінностей. Міжкультурна компетентність – здатність індивіда розпізнавати, поважати й ефективно застосовувати відмінності в сприйнятті, мисленні та поведінці у міжкультурних взаєминах. Будь-які дослідження щодо міжкультурної компетентності мають на меті підвищити рівень міжкультурної компетентності особистості.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БІЛОУС, Т., ПЕРІШКО, І., & ВОЛКОВСЬКА, І. (2021). ПІДХОДИ ТА МОДЕЛІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4), 82–88. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2021-4-82-88
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Тамара БІЛОУС, Рівненський державний гуманітарний університет

PhD in Pedagogy, Associate Professor of the Department of English Language Practice and Teaching Methodology

Ірина ПЕРІШКО, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри практики англійської мови та методики викладання

Ірина ВОЛКОВСЬКА, Рівненський державний гуманітарний університет

студентка V курсу філологічного факультету

Посилання

Brown, Douglas (2000). Principles of language learning and teaching, New York: Longman.

Chen, H.S. (2009). Intercultural team teaching: a study of foreign and local EFL teachers in Taiwan. Unpublished PhD, University of Durham, England.

Ruben, B.D. (1989). The study of cross-cultural competence: Traditions and contemporary issues. International Journal of Intercultural Relations, 13, pp.229–240.

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Philadelphia, PA: Multilingual Matters.

Risager, K. (2007). Language and culture pedagogy: From a national to a transnational paradigm. Buffalo, NY: Multilingual Matters.

Bennett, J. M. (1993). Toward ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity. In R. M. Paige (Ed.), Education for the intercultural experience (pp. 21–71). Yarmouth, ME: Intercultural.

Hammer, M. R., Bennett, M. J., & Wiseman, R. (2003). Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory. International Journal of Intercultural Relations, 27, pp. 421– 443.

Paige, R.M., Jacobs-Cassuto, M., Yershova, Y.A., & DeJaeghere, J. (2003). Assessing intercultural sensitivity: An empirical analysis of the Intercultural Development Inventory. International Journal of Intercultural Relations, 27, 467–486.

Kim, Y.K. (1993). Cross-cultural adaptation: An integrative theory. In R.L. Wiseman, and J. Koester (Eds.), Intercultural communication theory (pp. 170– 193). Newbury Park, CA: Sage.

Ting-Toomey, S. (1993). Communicative resourcefulness: An identity negotiation perspective. In R.L. Wiseman, and J. Koester (Eds.), Intercultural communication theory (pp. 72–111). Newbury Park, CA: Sage.