РЕЗУЛЬТАТИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ ЗНО З МАТЕМАТИКИ: КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина АКУЛЕНКО
Кіра ГНЕЗДІЛОВА

Анотація

Обґрунтовано,  що  підготовча  робота  учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання з математики має бути систематичною, послідовною і довготривалою. На основі аналізу діяльності закладів вищої освіти встановлено, що вітчизняні університети проводять різноформатну діяльність зі залучення учнів до такого виду роботи, зокрема пропонують пройти тренувальне тестування з метою об’єктивного оцінювання власного рівня математичної підготовки. Проаналізовано за допомогою методів математичної статистики результати тренувального тестування ЗНО з математики. На їх підставі зроблені деякі висновки щодо тенденцій у якості математичної освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АКУЛЕНКО , І. ., & ГНЕЗДІЛОВА, К. (2021). РЕЗУЛЬТАТИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ ЗНО З МАТЕМАТИКИ: КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4), 114–119. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2021-4-114-119
Розділ
СЕРЕДНЯ ОСВІТА (за предметними спеціальностями)
Біографії авторів

Ірина АКУЛЕНКО , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Кіра ГНЕЗДІЛОВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка кафедри дошкільної освіти

Посилання

Науменко С.О. Тенденції удосконалення сертифікаційних оцінювань здобувачів загальної середньої освіти в умовах карантинних обмежень. In Science and Education: Problems, Prospects and Innovations: Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference (May 26–28, 2021, Kyoto, Japan). Kyoto, 2021. Р. 454–463.

Білоус О.А. Застосування елементів дистанційного навчання при вивченні математики в рамках підготовки до ЗНО. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти: матеріали VІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференція за міжнародною участю (Суми, 27 квітня 2021 р.). Суми, 2021. № 1. С. 57–59.

Школьний О.В. Застосування ІКТ під час підготовки до ЗНО з математики. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Київ, 10 жовтня 2017 року). Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 94–95.

Кардаш А.І., Левицька С.М., Дудикевич А.Т. Розробка онлайн тестування з математики. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2015. № 2. С. 157–161.

Акуленко І.А., Тарасенкова Н.А., Гнезділова К.М. Тренувальне тестування з математики у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького у 2019–2020 рр. (аналіз результатів). Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2021»: матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції (Суми, 11-12 листопада 2021 р.). Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. С. 11–13.

Ботузова Ю.В. Теоретико-методичні засади забезпечення наступності навчання математичних дисциплін в системі «школа – університет педагогічного профілю»: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Черкаси: Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2021. 722 с.

Школьний О., Захарійченко Ю., Захарійченко Л., Школьна О. Моніторинг якості підготовки випускників до ЗНО з математики: підсумковий тренувальний тест і методичні коментарі (Частина 3). Математика в рідній школі, 2019. № 1 С. 2–8.

Ізюмченко Л.В. Аналіз геометричних завдань практичного змісту сертифікаційної роботи ЗНО з математики. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки [Кропивницький], 2019. №1(177). С. 177– 182.

Лебедєва І.Л., Норік Л.О. ЗНО з математики: про що свідчать результати (порівняльний аналіз методичних підходів та результатів тестування). Фізико-математична освіта, 2019. Випуск 1(19). С. 102–107.

Наследов А.Д. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS. Профессиональный статистический анализ данных. СПб: Питер, 2013. 416 с