МАРКЕРИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ У ФОРМАТІ ЗНО З МАТЕМАТИКИ: ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ніна ТАРАСЕНКОВА
Ірина АКУЛЕНКО

Анотація

Схарактеризовано концепцію тренувального тестування з математики у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, що було започатковано у 2019 році.


Аргументовано висновок, що серія таких тестувань під час підготовки учнів до написання сертифікаційної роботи з математики є важливим компонентом системи покращення якості математичної підготовки школярів. На основі проведеного якісного аналізу результатів другого туру тестування у 2020– 2021 рр. досліджено, якими є актуальні змісто- ві «больові точки» учасників майбутнього ЗНО з математики, встановлено, чи зазнали вони змін за період 2020–2021 рр. Зроблено припущення щодо того, чим спри- чинені помилки і недоліки у відповідях учнів на завдання, аналогічні тим, що традиційно представлені у сертифікаційній роботі, та окрес- лено необхідні акценти в коригувальній роботі під час сучасної підготовки учнів до ЗНО.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТАРАСЕНКОВА, Н., & АКУЛЕНКО , І. . (2021). МАРКЕРИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ У ФОРМАТІ ЗНО З МАТЕМАТИКИ: ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4), 119–129. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2021-4-119-129
Розділ
СЕРЕДНЯ ОСВІТА (за предметними спеціальностями)
Біографії авторів

Ніна ТАРАСЕНКОВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка кафедри математики та методики навчання математики

Ірина АКУЛЕНКО , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Посилання

Школьний О., Захарійченко Ю., Захарійченко Л., Школьна О. Моніторинг якості підготовки випускників до ЗНО з математики: підсумковий тренувальний тест і методичні коментарі (Частина 3). Математика в рідній школі, 2019. № 1. С. 2–8.

Марченко В., Москаленко Ю., Москаленко О. Формуємо культуру роботи з тестовими завданнями з математики. Математика в рідній школі, 2016. № 3. С. 2–7

Кардаш А.І., Левицька С.М., Дудикевич А.Т. Розробка онлайн тестування з математики. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2015. № 2. С. 157–161.

Ботузова Ю.В. Забезпечення наступності навчання математики при підготовці до розв’язування задач ЗНО методом оцінки. Фізико-математична освіта: науковий журнал, 2020. Вип. 3(25). Ч. 2. С. 21–28.

Лебедєва І.Л., Норік Л.О. ЗНО з математики: про що свідчать результати (порівняльний аналіз методичних підходів та результатів тестування). Фізико-математична освіта: науковий журнал, 2019. Вип. 1(19). С. 102–107.

Науменко С.О. Тенденції удосконалення сертифікаційних оцінювань здобувачів загальної середньої освіти в умовах карантинних обмежень. Science and Education: Problems, Prospects and Innovations: Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference (May 26-28, Kyoto, Japan). Kyoto, 2021. Р. 454–463.

Школьний О. Захарійченко Ю. Захарійченко Л., Школьна О. Тренувальні тести до ЗНО з математики (частина 1). Математика в рідній школі, 2016. № 11. С. 18–25.

Школьний О.В. Застосування ІКТ під час підготовки до ЗНО з математики. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Київ, 10 жовтня 2017 року). Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 94–95.

Акуленко І.А., Тарасенкова Н.А., Гнезділова К.М. Тренувальне тестування з математики у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького у 2019–2020 рр. (аналіз результатів). Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2021»: матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції (Суми, 11–12 листопада 2021 р.). Суми: Цьома С.П., 2021. С. 11–13.

Акуленко І.А., Запорожець А.С. Аналіз результатів тренувального тестування з математики у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького у 2019–2020 рр. Проблеми математичної освіти ПМО – 2021: Матеріали ІХ міжнародної науково-методичної конференції (9–10 квітня 2021 р.). Черкаси: Видавець Гордієнко Є.І., 2021. С. 59–61.

Тарасенкова Н.А. Запитання та їх оболонки як фактори впливу на творчий розвиток учнів у навчанні математики. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничоматематичного циклу «ІТМ*плюс – 2014»: матеріали міжнародної дистанційної науково-методичної конференції (Суми, 20–21 березня 2014 р.): У 3-х частинах. Суми: Мрія, 2014. Частина 1. С. 76–78.