СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗМІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тимофій ДЕСЯТОВ

Анотація

Порушено і розкрито важливу й водночас маловивчену в освітніх і педагогічних науках проблему професійної компетентності керівника закладу вищої освіти в сучасних умовах, його здатність реагувати на зміни, зберігати конкурентоспроможність на ринкові освітніх послуг.


Показано, що розвиток економіки знань, зростання ваги сектора освітніх послуг вимагають глобальних перетворень, якісних змін у концептуальних засадах професійної підготовки фахівців нової формації.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЕСЯТОВ, Т. (2022). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗМІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 5–10. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-5-10
Розділ
Статті
Біографія автора

Тимофій ДЕСЯТОВ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Посилання

Fullan M. Change Leader: Learning to Do What Matters Most, Jossey-Bass. San Francisco, 2011.

ДСТУ ISO 9001-2009(ISO 9001:2008) Системи управління якістю. Вимоги

Методичні рекомендації щодо побудови інституційної структури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у закладах вищої освіти: проект. URL: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/international/QUAERE/metod-recom_QUAERE.pdf

Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про вищу освіту» (щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти): Закон України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proekt-zu-pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-zu-pro-vishu-osvitu-shodo-vdoskonalennya-osvitnoyi-diyalnosti-u-sferi-vishoyi-osviti

Эйдерман М., Бартон Н., Доллин Р. Руководство по применению стандарта ИСО 9001-2000 в области обучения и образования / пер. с англ. А.Л. Раскина. М: РИА Стандарты и качество, 2002. 128 с.

Шлейхер А. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття. Львів: Літопис, 2018. 296 с.

Friedman T.L., Thank You for Being Late: An Optimist Guide to Thriving in the Age of Accelerations, Farrar, Straus and Giroux. New York, 2016. 294 p.