АНАЛІЗ ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО ТА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила БАХМАТ
Наталія ТОНКОНОГ

Анотація

Вступ. Дистанційне навчання впроваджено у всьому світі в різних навчальних закладах. У суспільстві, що швидко розвивається, змінюються й вимоги до системи освіти. Сьогодні дистанційне навчання можна використовувати не тільки для дорослих, а й для молодших школярів. Під час пандемії всі учні, починаючи з початкової школи до університетів були переведені на дистанційне навчання через необхідність мінімізації соціальної взаємодії та уникнення швидкого поширення вірусу.


Діджиталізація різноманітних матеріалів та велика кількість відкритих освітніх ресурсів (ВОР) дають змогу урізноманітнити навчання онлайн. Більше того, системи керування навчанням (СКН), або віртуальні/керовані навчальні середовища (ВНС/КНС), дають змогу уніфікувати навчання, оскільки всі матеріали зібрані в одному місці: студентам легко відстежувати й надсилати завдання, а вчителям публікувати та оцінювати їх, ділитися основними чи додатковими ресурсами тощо. Таким чином, метою статті є аналіз онлайн-засобів навчання.


Методи. У роботі використано загальнонауковий, хронологічний, порівняльний, ретроспективний та інтерпретаційний методи.


Результати. Проаналізовано програмне забезпечення для проведення онлайн-занять. Незважаючи на широку різноманітність доступних в Інтернеті різних варіантів оплати, тривалості та кількості учасників, в Україні переважно використовуються Zoom, Google Meet та Microsoft Teams. Через спалах коронавірусу відбувся величезний сплеск популярності програмного забезпечення для проведення телеконференцій, оскільки воно використовується для навчання, роботи та спілкування.


Оригінальність. Під час карантину найчастіше використовували Moodle і Google Classroom. Однак у США майже всі університети мають власні КНС, тоді як в Україні лише половина пропонує таку можливість. Далі аналізується програмне забезпечення конференції для проведення онлайн-занять. Незважаючи на те, що існує велика різноманітність програм, в Україні широко використовувалися Zoom, Google Meet та Microsoft Teams. Навіть з обмеженням у 40 хвилин, перевагу було надано Zoom. Однак, обмеження часу в безкоштовній версії Zoom було досить неприємним для деяких викладачів і студентів, що стимулювало їх перейти на Google Meet. Команди Microsoft менше використовувалися через обмежений доступ до корпоративних облікових записів.


Висновок. Спалах пандемії підкреслив необхідність удосконалення дистанційного навчання в Україні, яке можна використовувати як самостійно, так і в змішаному навчанні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БАХМАТ, Л., & ТОНКОНОГ, Н. (2022). АНАЛІЗ ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО ТА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1), 22–27. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-22-27
Розділ
Статті
Біографії авторів

Людмила БАХМАТ, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри іноземної філології

Наталія ТОНКОНОГ, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидатка педагогічних наук, старший викладач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Посилання

Morze, N., Vember, V., Varchenko-Trotsenko, L. (2017). Formative and peer assessment in higher education. IT tools – Good Practice of Effective Use in Education: Monograph. In Eugenia SmyrnovaTrybulska (Sc. Ed.), Katowice – Cieszyn: University of Silesia in Katowice. PP. 159–180.

Bates, T. (2001). National strategies for e-learning in postsecondary education and training. Paris: UNESCO: International Institute for Educational Planning. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001262/126230e.pdf.

Peer 2 Peer University. Retrieved Nov. 10 2021, from https://www.p2pu.org/en/.

Гриценко, В., Кудрявцева, С., Колос, В., Варенич, Е. Дистанційне навчання: теорія і практика. Київ: Наукова думка, 2004. 376 с.

Zoom daily active users in the UK. Retrieved Nov. 10 2021, from https://www.statista.com/statistics/1118860/zoom-daily-active-users-uk/

Worldwide Microsoft Teams Daily and Monthly Users. Retrieved Nov. 12 2021, from https://www.statista.com/statistics/1033742/worldwide-microsoft-teams-daily-and-monthly-users/

Shevchenko, V., Malysh, N., Tkachuk-Miroshnychenko, O. (2021). Distance learning in Ukraine in COVID-19 emergency. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, PP. 1–16. doi: 10.1080/02680513.2021.1967115

Google Meet: 3 million users per day. Retrieved Nov. 14 2021, from https://www.theverge.com/2020/4/28/21240434/google-meet-three-million-users-per-day-pichai-earnings

Wiyono, B.B., Indreswari, H., Putra, A.P. (2021). The Utilization of “Google Meet” and “Zoom Meetings” to Support the Lecturing Process during the Pandemic of COVID-19. 2021 International Conference on Computing, Electronics & Communications Engineering (iCCECE), PP. 25–29, doi: 10.1109/iCCECE52344.2021.9534847.

Bakhmat, L., Babakina, O., Belmaz, Ya. (2021). Assessing online education during the COVID-19 pandemic: a survey of lecturers in Ukraine. J. Phys.: Conf. Ser. 1840 012050

Pratama, H., Azman, M.N.A, Kassymova, G., Duisenbayeva, S. (2020). The Trend in Using Online Meeting Applications for Learning During the Period of Pandemic COVID-19: A Literature Review. Journal of Innovation in Educational and Cultural Research. 1: 58–68. doi: 10.46843/jiecr.v1i2.15.

Passey, D., Higgins, S. Learning platforms and learning outcomes – insights from research (2011). Learning, Media and Technology, 36(4): 329–333. doi: 10.1080/17439884.2011.626783

Dahlstrom, E., Brooks, D.C., Bichsel, J. (2014). The Current Ecosystem of Learning Management Systems in Higher Education: Student, Faculty, and IT Perspectives. Research report. Louisville, CO: ECAR, September 2014. Retrieved from http://www.educause.edu/ecar.

Groshek, G., Cherkas, N. (2019). Learning Management Systems: Some Observations for Ukrainian Postsecondary Educational Institutions. University Education, 6: 49–55. Retrieved Nov. 8 2021, from https://kneu.edu.ua/userfiles/univ_osvita/University_Education_2019_6.pdf

Bakhov, I., Opolska, N., Bogus, M., Anishchenko, V., Biryukova, Y. (2021). Emergency Distance Education in the Conditions of COVID-19 Pandemic: Experience of Ukrainian Universities. Education Sciences, 11(7): 364. https://doi.org/10.3390/educsci11070364

Gurevych, R.S., Shakhina, I.Y., Podzygun, O.A. (2020). Google Classroom as an Effective Tool of Smart Learning and Monitoring of Students’ Knowledge in Vocational Schools. Information Technologies and Learning Tools, 79(5): 59–72. https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3651

Stavytskyi, O., Urazgaliyeva, M. (2018). Using Google Classroom Tools in Teaching Students of Economic Specialities. Advanced Education, 5(10): 76–81. https://doi.org/10.20535/2410-8286.149361

Moodle Stats. Retrieved Nov. 18 2021, from https://stats.moodle.org/sites/index.php?country=UA

Distance Learning. Retrieved Oct. 8 2021, from https://nure.ua/en/distance-learning