РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр МИТНИК

Анотація

Охарактеризовано інформаційну систему, яка дозволяє відобразити, систематизувати та візуалізувати поняттєвий апарат, явища, процеси та взаємозв’язки між ними певної навчальної дисципліни, що сприятиме розвитку пізнавальної сфери особистості майбутнього фахівця.


Запропоновано зміст поняття «розвивальне освітнє середовище» за умови електронного навчання, охарактеризовано засоби активізації мисленнєвої діяльності студентства у такому середовищі.


Розкрито сутність представлення навчального матеріалу за допомогою інформаційних комп’ютерних технологій у вигляді онтології. Запропоновано представлення навчальної теми у вигляді онтологічного куба, який складається з трьох площин: поняттєвої, інформативної та стимулюючої.


Представлено зміст названих площин, охарактеризовано доцільність поділу матеріалу площин на чанки.


Наведено приклад онтологічного куба з теми: «Психофізіологічні основи творчості» курсу «Психологія творчості».


Описано результати впровадження даної інформаційної системи в освітній процес, які дають можливість стверджувати, що розроблена онтологокерована система електронного навчання є ефективною щодо розвитку пізнавальної сфери, становлення професійного іміджу майбутнього фахівця. Нині триває робота щодо поширення даної інформаційної системи на більшу кількість навчальних дисциплін; розпочато роботу над створенням системи завдань контролю та самоконтролю до кожного чанку матеріалу навчальної дисципліни.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МИТНИК, О. (2022). РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 34–38. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-34-38
Розділ
Статті
Біографія автора

Олександр МИТНИК, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології педагогічного факультету

Посилання

Dagger D., O’Connor A., Lawless S., Walsh E., Wade V.P. Service-Oriented E-Learning Platforms. From Monolithic Systems to Flexible Services. IEEE Internet Computing, 2007. Vol. 11, Issue 3. P. 28–35.

Кухаренко В.М., Березенська С.М., Бугайчук К.Л., Олійник Н.Ю., Олійник Т.О., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Столяревська А.Л. Теорія та практика змішаного навчання: монографія /за ред. В.М. Кухаренка. Харків: Міськдрук, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.

Стрижак О.Є. Комп’ютерні тезауруси як технологічна платформа створення авторських методик викладання предметних дисциплін. Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / Ред. С.М. Максименко, М.Л. Смульсон. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. Т. 8 (вип. 6). С. 259–263.

Miller G.A., Nicel P.E. An analysis of perceptual confusions among some English consonants. Journal of the Acoustical Society of America, 1955. Vol. 27. P. 338–352.

Broun J., Langer E. Mindfullness and intelligence: A comparison. Educational Psychologist, 1990. Vol. 25(3& 4). P. 305–335.

Mytnyk A., Syrota S., Liskin V., Olefirenko T. Creating of an Educational Environment Using Onotology-Based Approach to E-learning Systems. CEUR-WS, 2021. P. 261–270. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2845/.