ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія ВИДОЛОБ
Ольга ГРЕЙЛІХ

Анотація

Актуальність заявленої тематики наукового дослідження визначається нагальною важливістю питань формування професійних компетенцій у майбутніх вчителів в процесі їх навчання у вищому педагогічному закладі освіти, як фактор, що визначає успішність їх подальшої професійної діяльності. Метою даного наукового дослідження виступає визначення основних критеріїв, що впливають на процес формування професійних компетентностей майбутніх вчителів середньої школи, безпосередньо на етапі закладання основ їх професійної підготовки, а також у процесі проходження практики в реальних умовах середньої школи і на етапі безпосереднього вступу в професію. Провідним методологічним підходом в даній науково-дослідній роботі виступає поєднання методів системного аналізу процесу становлення компетентності майбутнього педагога на етапі його навчання у закладі вищої освіти, з аналітичним дослідженням перспектив формування професійної компетентності у майбутніх вчителів вже у процесі безпосереднього входження в професію і при поступовому оволодінні основами педагогічної майстерності. Результати даної науково-дослідної роботи наочно демонструють важливість формування професійної компетентності у майбутніх вчителів на етапі їх навчання у вищому педагогічному закладі, з точки зору розуміння основ професії вчителя і створення у майбутніх педагогів належного рівня мотивації для якісного виконання своїх професійних обов'язків в майбутньому. Результати та висновки даного наукового дослідження мають істотне практичне значення для майбутніх педагогів, які освоюють основи професійної майстерності на стадії навчання в педагогічному закладі вищої освіти, а також для працівників системи освіти, зацікавлених у підвищенні рівня власних професійних компетентностей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВИДОЛОБ, Н., & ГРЕЙЛІХ, О. (2022). ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 39–44. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-39-44
Розділ
Статті
Біографії авторів

Наталія ВИДОЛОБ, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології

Ольга ГРЕЙЛІХ, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології

Посилання

Brame C. Science Teaching Essentials. – London Academic Press, 2019.

Dominguez-Ramos A., Alvarez-Guerra M., Diaz-Sainz G., Ibanez R., Irabien A. Learning-by-Doing: The Chem-E-Car Competition® in the University of Cantabria as case study. Education for chemical engineers, 2019. Vol. 26. P. 14–23.

Kurtboke I. Importance of Microbiology Teaching and Microbial Resource Management for Sustainable Futures. London: Academic Press, 2021.

Oosterhoff A.M.G., Oenerma-Mostert I.C.E., Minnaert A. Aiming for agency. The effects of teacher education on the development of the expertise of early childhood teachers. Teaching and teacher education, 2020. Vol. 96. Article number 103176.

Bradley S., Green C. The Economics of Education. London Academic Press, 2020.

Harden R., Laidlaw J. Essential Skills for a Medical Teacher. Oxford: Elsevier, 2020.

Billings D., Halstead J. Teaching in Nursing. Oxford: Elsevier, 2019.

Мадьярова С.А., Морхова И.В., Нишанова М.Х. Формирование профессиональной компетентности у будущего учителя. Наука и образование сегодня, 2018. № 8. C. 48–50.

Турбина Е.П. Формирование профессиональной компетентности будущих учителей. Вестник Шадринского государственного педагогического университета, 2017. №7. C. 70–76.

Delany C., Molloy E. Learning and Teaching in Clinical Contexts. Oxford: Elsevier, 2018.

Konstantinidis S., Bamidis P., Zary N. Digital Innovations in Healthcare Education and Training. London: Academic Press, 2020.

Erss M., Kalmus V. Discourses of teacher autonomy and the role of teachers in Estonian, Finnish and Bavarian teachers' newspapers in 1991–2010. Teaching and teacher education, 2018. Vol. 76. P. 95–105.

Wang Y., Gao S., Liu Y., Fu Y. Design and implementation of project-oriented CDIO approach of instrumental analysis experiment course at Northeast Agricultural University. Education for chemical engineers, 2021. Vol. 34. P. 47–56.

Sancar R., Atal D., Deryakulu D. A new framework for teachers’ professional development. Teaching and teacher education, 2021. Vol. 101. Article number 103305.

Huang R., Yang W., Li H. On the road to participatory pedagogy: A mixed-methods study of pedagogical interaction in Chinese kindergartens. Teaching and teacher education, 2019. Vol. 85. P. 81–91.

Cohen A. Teaching to discuss controversial public issues in fragile times: Approaches of Israeli civics teacher educators. Teaching and teacher education, 2020. Vol. 89. Article number 103013.

Voisin A., Dumay X. How do educational systems regulate the teaching profession and teachers’ work? A typological approach to institutional foundations and models of regulation. Teaching and teacher education, 2020. Vol. 96. Article number 103144.