ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У РОДИТЕЛЕЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сабина Мурсал гизи ГУЛІЄВА

Анотація

Статья посвящена истории развития педагогической компетенции у родителей. Актуальность статьи обусловлена тем, что впервые за 40 лет исследуются теоретические и практические проблемы педагогического образования в Азербайджане. Новизна статьи связана с изучением исторического опыта Азербайджана для повышения педагогических знаний и умений родителей. Практическая значимость статьи заключается в том, что изучение педагогического образования родителей в разные исторические периоды играет ключевую роль в современных исследованиях.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГУЛІЄВА, С. М. г. (2022). ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У РОДИТЕЛЕЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 51–57. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-51-57
Розділ
Статті
Біографія автора

Сабина Мурсал гизи ГУЛІЄВА, Mingachevir State University

Senior Lecturer, Mingachevir State University,

PhD student of the Department of Pedagogy and Psychology, Baku Slavic University

Посилання

Esipov B.P., Qonçarov N.K. Pedaqogika. Bakı: Azərnəşr, 1941. 396 s.

Teterov A.A. Ana və pedaqoji. Yeni məktəb məcmuəsi, 1966. №5–6. S. 18–19.

Makovelski A.O. Ata-analara pedaqoji savad nə üçün lazımdır? Azərbaycan qadını, 1940. №4. S. 38–39

Makovelski A.O. Cinsi tərbiyə haqqında ata-analar nəyi bilməlidir? Bakı: Azərb. SSR XMK, 1941. 20 s.

Muradxanov M.Ə. Uşaqları nə üçün döymək olmaz? Azərbaycan qadını, 1940. №5. S. 30–32

Əlizadə Ə. Uşaqlarda diqqətin tərbiyə edilməsi. Bakı: Azərnəşr, 1961. 32 s.

Fikrət X.K. Ailə tərbiyəsi. Şərq qadını jurnalı,1926. №10. S. 27–28

İbtidai, tam olmayan orta və orta məktəblərdə ataanalar komiteti haqqında Əsasnamə. Bakı: Azərbaycan XMK ibtidai və orta məktəblər idarəsi, 1940. 6 s.

Muradxanov M. Ailə və məktəb. Bakı: Azərnəşr, 1961. 190 s

Ağayev Ş. Uşaqlarda mədəni vərdiş vəadətlərin tərbiyəsi. Bakı: Azərnəşr, 1961. 59 s.

Valideyn səriştəsinin artırılması:məqsəd və istiqamətlər, prinsip və formaları / layihənin rəhbəri E. Əliyev. Bakı: Ol, 2016. 110 s.

Axundov S. Ailədə uşaqların intizam tərbiyəsi. Bakı: Maarif, 1967. 95 s.

Məmmədov Q. Məktəb, müəllim və ailə. Azərbaycan SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət. Bakı, 1962. 31 s.

Makarenko A.S.Valideynlər üçün kitab. Bakı: Azərnəşr, 1964. 410 s.

Rüstəmov F. Azərbaycan pedaqogikaşünaslığı. Bakı: Elm və təhsil, 2016. 888 s.

Həsənov Ə.M. Uşağın boş vaxtını necə təşkil etməli. Bakı: Azərb. SSR XMK, 1941. 28 s.

Quliyev S. Şagirdlərinsdd tərbiyəsində məktəbin ailə və ictimaiyyətlə birgə işi. Bakı, 1973. S. 259

Vəliyev O. Güç birlikdədir. Bakı: Maarif, 1983. 202 s.

Ailə tərbiyəsi. Ensiklopedik lüğət.Bakı: Maarif, 1972. 388 s.

Ailədə uşaqların nitqinin inkişafı. Bakı: Azərnəşr, 1962. 54 s.

Məmmədov Q. Valideynlər arasında pedaqoji təbliğat. Bakı, 1961. 56 s.