ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ КНР

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тінтін ЧЖОУ

Анотація

В статті висвітлені питання, що пов’язані з підготовкою вчителів музики до їх подальшої професійної діяльності китайських та українських учених.


Розкрито зміст професійної підготовки музично-педагогічних кадрів у системі закладів вищої освіти в КНР.


Визначено: особливості навчально-педагогічна практики, яка включає виконавську, науково-дослідну практичну підготовку майбутніх учителів музики; вимоги щодо виконання певних функцій фахівців; інноваційність в оновленні освітньої системи ЗВО за рахунок запровадження нових дисциплін та переробки навчальних програм; тенденції вирішення стратегічних завдань сучасного суспільства, що виражені в визначенні соціального призначення, можливості забезпечення основних позицій у підготовці педагогічних кадрів і в вихованні громадянина.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЧЖОУ, Т. (2022). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ КНР. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 63–67. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-63-67
Розділ
Статті
Біографія автора

Тінтін ЧЖОУ, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

здобувачка вищої освіти третього освітньо-наукового рівня кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Посилання

Гаврілова Л. Г. Професійна компетентність майбутніх учителів музики як педагогічний феномен. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. № 2(77). С. 71–82.

Май Вень Визначення поняття професійної компетентності майбутнього викладача музики у працях китайських та українських науковців. Інноваційна педагогіка. 2020. Випуск 22. Т. 2. С. 22–24.

Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації : монографія / за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь: Видавничий дім Мелітопольської міської друкарні. 2019. 361 с.

Цзін В. Критерії сформованості готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності у ЗВО КНР. Наукові записки кафедри педагогіки. 2019. Вип.1(44). С. 43–52.

Ву Чжихуа, Лю Хаймін Про розвиток професійних здібностей вчителів та ефективні підходи до навчання на курсах педагогічної освіти. Дослідження педагогічної освіти. 2004. (03) URL: http://ordostsg.org.cn:1080/KCMS/detail/detail.aspx?filename=GDSZ200403005&dbcode=CJFR&dbname (дата звернення 10.03.2022)

Михаськова М. А. Система формування професійного досвіду музично-педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва: монографія. Хмельницький: ФОП Стрихар А.М. 2020. 521 с.

Koner K., Eros J. Professional Development for the Experienced Music Educator: A Review of Recent Literature. Applications of Research in Music Education. 2019. 37(3). P. 12–19. doi:10.1177/8755123318812426

Жерновникова О. А., Ван Цзін І. Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва. Педагогічний альманах. 2017. Вип. 36. С. 208–212.

Лань Сінь Дзюнь Особливості фортепіанного навчання в КНР. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2017. Випуск 155. С.180–183.

Професійні здібності. Глобальна професійна китайська енциклопедія економіки та менеджменту. URL: https://baike.baidu.com/item/%E8%81%8C%E4%B8%9A%E8%83%BD%E5%8A%9B

Лю Сянь. Стимулювання самоорганізації методичного досвіду в майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Серія: «Педагогічні науки». 2018. Вип. 1 (120). С. 87–91.