ГОТОВНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сніжана РЕЗНІК

Анотація

Вимога нашого сьогодення – отримання якісних послуг у всіх сферах життєдіяльності, включаючи освіту. Відповідно до розділу V Закону України «Про освіту» кожен заклад освіти зобов’язаний забезпечити надання якісних освітніх послуг та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.


На підставі опитування педагогічних працівників та керівників закладів загальної середньої освіти щодо забезпечення якості освіти та розробки внутрішньої системи забезпечення якості в закладі визначено середній рівень готовності закладів загальної середньої освіти до процесу забезпечення якості освіти та дозволило встановити, що керівники закладів освіти відчувають труднощі під час проведення процесу самооцінювання освітньої діяльності; педагогічні працівники не в повній мірі ознайомлені зі структурою внутрішньої системи забезпечення якості освіти; частина закладів взяли за основу розроблені положення про внутрішні системи забезпечення якості освіти інших закладів освіти, не враховуючи особливості та умови свого закладу освіти; відмічено низький рівень залучення стейкхолдерів, насамперед, органи учнівського самоврядування, учнів, батьків до оцінювання освітньої діяльності та формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 57% опитаних керівників закладів загальної середньої освіти не проводили самооцінювання освітньої діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
РЕЗНІК, С. (2022). ГОТОВНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 68–73. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-68-73
Розділ
Статті
Біографія автора

Сніжана РЕЗНІК, Луганський національний аграрний університет

аспірантка І курсу

Посилання

Діагностика управлінської культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів: збірник тестів для керівників закладів освіти / уклад. Королюк С.В. Полтава: ПОІППО, 2005. 32 с.

Зварич Г.В. Критерії, показники та індикатори моніторингу, експертизи та оцінювання якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти. Імідж сучасного педагога, 2020. № 5(194). С. 14–20.

Національна доктрина розвитку освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (дата звернення 07.03.2022).

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 08.03.2022).

Резнік С.Д. Перші кроки для створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу загальної середньої освіти. Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами: збірник наукових праць [ДонНУ імені Василя Стуса], 2020. Вип. 3. Ч. 1. С. 116–118.

Громовий В.В. Самооцінювання якості роботи закладу загальної середньої освіти: рекомендації[Електронне видання]. Дніпро: Середняк Т. К., 2019. 87 с.

ТОП-критерії якості освіти в школі: ключові компетентності, всебічний розвиток дитини, цікаві уроки. Державна служба якості освіти України: офіційний сайт. URL: https://sqe.gov.ua/top-kriterii-yakosti-osviti-v-shkoli-klyu/.

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти: Затв. наказом Міністерства освіти і науки України 30.11.2020 № 1480. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1480729-20#Text.

Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Київ: Державна служба якості освіти, 2020. 240 с.

Лодатко Є.О. Якість початкової освіти у соціокультурному вимірі. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 2018. Вип. 8. С. 97–106.