ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ З НАПРЯМКУ «ІНФОРМАТИКА»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Катерина БАБЕНКО

Анотація

Розглянуто застосування засобів підвищенню мотивації студентів до вивчення предмету «Іноземна мова професійного спрямування».


Проаналізовано практичний досвід викладання дисципліни для студентів різних галузей.


Запропоновано способи підвищення мотивації у навчанні студентів за напрямком «Інформатика».


Досліджено специфічні особливості професійно спрямованих текстів. Виокремлено критерії добору професіональних текстів.


Встановлено дієвість засобів використання текстів на практичних заняттях: самостійне прочитання й аналіз текстів, колективний розбір змісту текстів. Студентам надано поради щодо підготовки до переказу професіональних текстів. При вивченні дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» студентами програвалися комунікативні ситуації із уживанням спеціальної термінології.


Акцентовано увагу майбутніх фахівців на використанні матеріалу текстів у професійному спілкуванні.


Обґрунтовано ефективність використаних засобів для підвищення мотивації навчальної діяльності студентів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БАБЕНКО, К. (2022). ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ З НАПРЯМКУ «ІНФОРМАТИКА». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 79–84. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-79-84
Розділ
Статті
Біографія автора

Катерина БАБЕНКО, Класичний приватний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії та практики перекладу

Посилання

Беньковецька Н. Формування мотивації до вивчення іноземних мов здобувачами вищої освіти. Наукові записки БДПУ. Педагогічні науки. 2020. Вип. № 2. С. 248–255. URL: http://bdpu.org/pedagogy/ua/ (дата звернення: 05.01.2022).

Дмитрієва О. Шляхи підвищення мотивації студентів до вивчення англійської мови у ЗВО. Актуальні питання гуманітарних наук. Педагогіка. 2021. Том 1. Вип. № 36.С. 272–276.

Рідель Т.М. Шляхи підвищення мотивації при вивченні англійської мови студентами СНАУ. Молодий вчений. Педагогічні науки. 2017. № 12 (52), грудень. С. 448–453.

Ефендієва С.М., Варданян А.О., Мелащенко М.П. Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови у студентів-медиків ВДНЗУ «УМСА». Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2018. Vol. 154. No. VI (64). С. 26–29. URL: www.seanewdim.com (дата звернення: 04.01.2022).

Кушмар Л.В. Мотивація як необхідна складова опанування дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)». Іноземні мови. 2017 № 2 (90). С. 34–38.

Колодницька О.Д. Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови (за професійним спрямуванням) у студентів медичних ВНЗ за допомогою інтерактивних технологій і методів навчання. Медична освіта. 2018. № 4. С. 32–55.

Єлагіна Н.І., Федчишин Н.О. Мотивація як основний компонент у процесі викладання англійської мови для студентів-медиків. Медична освіта. 2019. № 4. С. 107–112 (англ. мовою).

Коротка Н. В. Посилення мотивації навчання професійно-орієнтованого спілкування англійською мовою студентів немовних вишів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. Т. 2. № 73. С. 54–58.

Соляненко О.Л., Дземешкевич Д.М. До питання мотивації студентів закладів вищої освіти МОЗ України під час вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. Т. 2. № 63. С. 172–175.

Тимофєєва О.Я. Підвищення мотивації до професійної комунікації англійською мовою у курсантів морських вищих навчальних закладів. Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. 2019. Вип. 2 (45). С. 191–195.

Гармаш Т.А. Мотивація як складова частина професійної спрямованості навчання майбутніх фахівців із логістики при вивченні іноземної мови. Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики. 2017. С. 119–121.

Чепелюк Н.І., Руденко А. З досвіду застосування технічних засобів для підвищення мотивації у вивченні англійської мови студентами нефілологічних спеціальностей. Матеріали VIIІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Одеса, 5–6 жовтня 2017 р.). Одеса: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 1017. С. 296–299.

Словарь-переводчик ABBYY Lingvo без интернета. URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.lingvo.market&hl=ru&gl=US (дата звернення 26.02.2022)

Винник О.Ю. Англійська мова для програмістів і математиків: підручник. Львів: Національний університет «Львівська політехніка». 2009. 184 с.

Asimov I. Science Fiction stories. М: Айрис-пресс, 2007. 64 с.

Bradbury R. Short Stories. М: Айрис-пресс, 2007. 112 с.