ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ЧИТАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Галина ЗАДІЛЬСЬКА

Анотація

Статтю присвячено одній з актуальних проблем – впровадження інноваційних технологій для формування компетенції читання у майбутніх вчителів англійської мови, що, своєю чергою, забезпечує формування фахової


компетентності педагогів до використання різноманітних інформаційних технологій в освітньому процесі. У статті здійснено огляд науково-методичних надбань вітчизняних та зарубіжних науковців щодо формування компетенції читання студентів, описано базові педагогічні аспекти формування компетенції читання, що здійснюються в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Увага сконцентрована на мотивацію студентів до вивчення англійської мови при використанні інноваційних педагогічних технологій та Інтернет-контенту.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЗАДІЛЬСЬКА, Г. (2022). ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ЧИТАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 84–89. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-84-89
Розділ
Статті
Біографія автора

Галина ЗАДІЛЬСЬКА, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри порівняльної педагогіки
та методики викладання іноземних мов

Посилання

Драч А.С. Формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм: автореф. дис. … канд. пед наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Запоріжжя, 2019. 22 с.

Нацюк М.Б. Методика формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови в читанні художньої літератури. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.Серія: Педагогіка, 2014. № 3. C. 90–97.

Shcherbyna S.V. Some methodological aspects in teaching foreign language reading. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки [Кропивницький], 2020. Вип.188. C. 164–170.

Hidi S., & Anderson V. Situational interest and its impact on reading and expository writing. In K.A. Renninger, S. Hiddi & A. Krapp (Eds.). The role of interest in learning and development. Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum. 1992. P. 215–238.

Матковська О. Перспективи лінгвістичних досліджень блогів. Людина. Комп’ютер. Комунікація: збірник наук. праць. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. С. 128 –131.

Шайдарова О. Использование интерактивных методов и приемов при обучении групповому общению на английском языке. Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты: межвуз. сб. науч. трудов, 2015. Вып. 33. С. 101–107.

Новак І.М. Інтерактивні методи навчання іноземних мов у закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка, 2021. № 32(1). C. 121–125. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/32/part_1/28.pdf.

Задільська Г.М. Сучасні педагогічні технології тестування з метою контролю рівня сформованості англомовної комунікативної компетенції студентів мовних спеціальностей ВНЗ у читанні. Молодий вчений. [Дрогобич], 2018. № 3.1 (55.1). С. 58–62.

Кузів М.З., Юрчишин Т.В., Полигач І.О. Використання інтерактивних технологій на занятті іноземної мови. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2021. Вип. № 2. С. 48–53.

Сафонова Л. (сост.) Методические указания по применению интерактивных форм обучения. Великие Луки, 2015. 38 с.