МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олеся БІК

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі сьогодення – неформальній освіті, як невід’ємному елементу неперервної освіти.


У статті розглянуто окремі аспекти неформальної освіти у соціальній роботі, здійснено аналіз даної проблеми, розкрито сутнісні характеристики поняття «неформальна освіта»; проаналізовано завдання і функції неформальної освіти.


Розглянуто можливості реалізації програм неформальної освіти в соціальній роботі з різними категоріями клієнтів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БІК, О. (2022). МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 102–107. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-102-107
Розділ
Статті
Біографія автора

Олеся БІК, Національний університет «Львівська політехніка»

старший викладач кафедри соціології та соціальної роботи

Посилання

Харланова Е.М. Неформальное образование в социальной работе: монография. Челябинск: Изд-во Южно-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2018. 199с.

Архипова С.П. Соціально-педагогічні аспекти освіти різних категорій дорослих : монографія. Черкаси: Пономаренко Р.В., 2013. 354 с.

Меморандум непрерывного образования Европейского Союза. URL: http://www.znanie.org/docs/memorandum.html.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Кумбс Ф. Кризис образования в современном мире. Системный анализ. М.: Прогресс,1970. 261 с.

Европейский опыт признания профессиональных квалификаций, полученных в результате неформального и спонтанного обучения / под ред. Э.М. Калицкого. Минск: РИПО,2011. 140 с.

К обществам знания: Всемирн. докл. ЮНЕСКО. Париж:Изд-во ЮНЕСКО, 2005. 231 с.

Сантеладзе Л. Неформальное образование в Грузии. Неформальное образование для региональных демократических трансформаций. URL: http://adukatar.net/wp-content/uploads/2012/12/book.

Бычкова Н.И. Социальное обучение взрослых в условиях неформального образования: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01. Пятигорск, 2004. 322 c

Мережа закладів, що надають соціальні послуги. Міністерство соціальної політики України. URL: http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index.

Онлайн-платформа неформальної освіти. URL: https://learnlifelong.net

Аніщенко О., Лук'янова Л., Прийма С. Неформальна освіта дорослих – освітній тренд XXI століття. Рідна школа, 2017. №11–12. С. 3–7.

Каталог провайдерів послуг з освіти дорослих м. Львова та Львівської області. Представництво DVV International в Україні. Львів: Вид. ФОП Ніколаєнко, 2015. 60 с.

Василенко О.В. Розвиток системи неформальної освіти дорослих в умовах соціально-економічної кризи. URL: https://lib.iitta.gov.ua