ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія БАЗИЛЕВИЧ
Олександр ТОНКОНОГ
Ігор ЮРЧЕНКО

Анотація

На підставі аналізу науково-методичної літератури з проблеми формування особистості визначено педагогічні умови формування особистості студентів педагогічних ЗВО в процесі занять фізичною культурою.


Для ефективного формування особистості в процесі фізичного виховання були створені наступні психолого-педагогічні умови: заняттям з фізичного виховання додано привабливості та емоційності змагальних вправ; розширено арсенал фізичних вправ, спрямованих на розвиток інтелектуальних та морально-вольових якостей; вмотивовано студенток на поступове підвищення інтенсивності занять фізичною підготовкою, на подолання труднощів викликаних навчально-виховним процесом.


Реалізація запропонованих педагогічних умов уможливила досягнення позитивної динаміки рівня розвитку не лише фізичних здібностей студенток (швидкості, швидкісно-силових і координаційних здібностей, витривалості, гнучкості та силових якостей), а й сформованості психологічних якостей особистості (пам'яті, уваги, рішучості і наполегливості). Цьому сприяло застосування технічно складніших засобів навчання, різних вихідних положень під час використання вже знайомих вправ, розучування складних ігрових комбінацій для успішності участі в командних видах спорту, що вимагало від студенток експериментальної групи ще більшої концентрації уваги і пам'яті, а також проявів рішучості, наполегливості і сили волі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БАЗИЛЕВИЧ, Н., ТОНКОНОГ, О., & ЮРЧЕНКО, І. (2022). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 112–118. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-112-118
Розділ
Статті
Біографії авторів

Наталія БАЗИЛЕВИЧ, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

Олександр ТОНКОНОГ, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

старший викладач кафедри спортивних дисциплін і туризму

Ігор ЮРЧЕНКО, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

викладач кафедри спортивних дисциплін і туризму

Посилання

Волков В.Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: навч. посібник. Київ: Освіта України, 2008. 256 с.

Дуднік І.О. Формування вольових якостей у студентів у процесі занять фізичною культурою: навч.-метод. посібник. Черкаси, 2016. 72 с.

Копець Л.В. Психологія особистості: навч. посібник. 2-е вид. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 458 с.

Хавруняк І.В., Музика В.І Вплив фізичної культури на формування особистісних морально-вольових якостей студентів. Молодий вчений, 2017. № 3.1(43.1). C. 293–296. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3.1/75.pdf.

Лисяк В.М. Оцінка впливу фізичної культури та спорту на формування особистих якостей студентів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2010. №8. C. 53–55. URL: http://www.Sportpedagogy.org.ua/html/journal/2010-08/10lvnfpq.pdf

Пангелова Н.Є., Яхно Є.Г. Історико-педагогічна ґенеза питання єдності морального і фізичного виховання в процесі становлення особистості. Спортивний вісник Придніпров'я, 2009. №1. С.14–19.

Артюшенко А.О. Вплив факторів зовнішньої стимуляції на показники вольових зусиль (в %) учнів 8–17 років при виконанні фізичних вправ різного характеру. Теорія і практика фізичного виховання [Донецький національний університет], 2006. № 1–2. С. 58–63.

Бех І.Д. Виховання особистості: підручник. Київ: Либідь, 2008. 848 с.

Завидівська Н. Особливості вдосконалення системи фізичного виховання студентів в умовах фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2012. Вип. 25. С. 59–63.

Базилевич Н.О. Історичні аспекти формування особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні школярів, Молодий вчений, 2015. № 2(17). С. 203–207.