ЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ПРОГРАМ, ЩО СПРИЯЄ ПІДВИЩЕННЮ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТОК

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна КРАВЧЕНКО
Валентина ДАНИЛКО

Анотація

Вивчено та доведено ефективний вплив сучасних фітнес-програм «степ-аеробіка» на фізичний стан студенток. Своєю різноманітністю і динамічністю вправ вони підвищують зацікавленість студентів фізичним вихованням та сприяють формуванню і розвитку всіх систем організму.


Експериментально доведено дієвість запропонованої методики занять, оскільки відмічається значне покращення показників фізичного стану організму, рівня фізичної підготовленості та працездатності, а також соматичного здоров’я дівчат-студенток.


Встановлено, що фітнес-програми створюють нову позитивну емоційну атмосферу занять, дозволяють продуктивніше вирішувати завдання оздоровчої, освітньої та виховної спрямованості.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КРАВЧЕНКО, Т., & ДАНИЛКО, В. (2022). ЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ПРОГРАМ, ЩО СПРИЯЄ ПІДВИЩЕННЮ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТОК. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 118–123. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-118-123
Розділ
Статті
Біографії авторів

Тетяна КРАВЧЕНКО, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

Валентина ДАНИЛКО, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

викладачка кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

Посилання

Нова українська школа: Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Беляк Ю.І. Класифікація та методичні особливості засобів оздоровчого фітнесу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2014. №11. С. 3–7.

Дубіна О.О. Динаміка стану репродуктивного здоров'я населення. Щорічна доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідеміологічній ситуації в Україні [за ред. Шафранського В.В.]. Київ, 2018. 452 с.

Дубогай О.Д., Тимошенко О.В., Бережна Т.І. Впровадження здоров’язбережувальної технологій «Навчання у русі» в систему освіти учнів початкових класів: метод. посібник. Луцьк: Вета-Друк, 2019. 140 с.

Кібальник О.Я., Томенко О.А. Оздоровчий фітнес. Теорія та методика викладання: навч.-метод. посібник. Суми, 2010. 204 с.

Пангелова Н.Є. Круцевич Т.Ю., Данилко В.М. Теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури: навч. посібник. Переяслав-Хмельницький, 2017. 454 с.

Тулайдан В.Г. Шелехова Т.Н. Оздоровчий фітнес. Львів: Фест-Прінт, 2016. 106 с.

Пічурін В. Аналіз фізичної підготовленості студенток. Спортивний вісник Придніпров’я, 2017. №3. С. 174–177.

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»: Схвалено Указом Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42/2016#Text.

Салук І.А. Індивідуалізація фізичного виховання студентів з різним рівнем здоров’я: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 «Теорія і методика навчання». Київ, 2010. 20 с.

Хлус Н.О. Технологія підвищення фізичної підготовленості студенток ВНЗ гуманітарного профілю засобами степ-аеробіки: автореф. дис. … канд. з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Львів, 2015. 20 с.

Соколова О.В. Ефективність використання степ-аеробіки в системі занять з фізичного виховання студентів 18–19 років: автореф. дис. … канд. фіз. вих. і спорту: 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Київ, 2011. 20 с.

Попель С.Л., Ващенко І.М., Цап І.Г. Морфофункціональна характеристика організму студентів факультету фізичного виховання. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2016. Вип. 137. С. 146–150.