ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ОСВІТА ТА ФОРМУВАННЯ ЇЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр ПОТУЖНІЙ
Віталій ПОЛІЩУК

Анотація

Описано та обґрунтовано потреби щодо формування здоров'язбежувальної компетентності майбутніх фахівців. Розроблена класифікація здоров'язбережувальних технологій, запропонована модель формування культури здоров'язбереження як світоглядної орієнтації майбутніх фахівців та шляхів їх упровадження у заклади вищої освіти України, а також застосування Концепції формування інноваційного здоров'язбережувального освітнього простору та пропаганда здорового способу життя шляхом маркетингових заходів і прийомів.


Мета. Виявлення та обґрунтування потреби в формуванні здоров'язбежувальної компетентності майбутніх фахівців.


Результати. Основними напрямами реалізації ідей позитивного досвіду розвитку здоров'язбережувальних технологій є: орієнтація викладачів на формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх фахівців, здійснення взаємозв'язку розумового, фізичного та морального виховання в навчально-виховному процесі у закладах вищої освіти; проведення наукових досліджень щодо використання здоров'язбережувальних технологій і впровадження інноваційного досвіду роботи вищих європейських закладів освіти. Таке дослідження передбачає визначення класифікації здоров'язбережувальних технологій, розробку моделі формування культури здоров'язбереження як світоглядної орієнтації майбутніх фахівців та шляхів їх упровадження у заклади вищої освіти України, а також пропаганда здорового способу життя шляхом маркетингових заходів та прийомів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПОТУЖНІЙ, О., & ПОЛІЩУК, В. (2022). ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ОСВІТА ТА ФОРМУВАННЯ ЇЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 124–129. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-124-129
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олександр ПОТУЖНІЙ, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спортивних дисциплін і туризму

Віталій ПОЛІЩУК, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри спортивних дисциплін і туризму

Посилання

Казин Е.М. Проблема збереження здоров’я і розвитку учнів в системі освіти в умовах її модернізації. Валеологія, 2018. № 2. С. 10–15.

Башавець Н.А. Формування культури здоров’язбереження як цінності сучасної особистості. Молодь і ринок, 2007. №8. С. 42–44.

Присяжнюк С.І. Використання здоров'язбережувальних технологій у фізичному вихованні студентів спеціального медичного відділення. Теорія та практика: монографія. Київ: КОМПРИНТ, 2012. 464 с.

Воскобойнікова Г.Л. Валеологічні аспекти соціального партнерства освітніх і медичних закладів у здоров'язберігаючій діяльності сучасного педагога. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики, 2015. Вип. 24(34). С. 115–117.

Дубогай О.Д. Фізичне виховання і здоров'я: навчальний посібник. Київ: УБС, НБУ, 2012. 270 с.

Панасенко Т.В. Формування здоров'язберігаючої компетентності майбутніх учителів початкової школи у вищих навчальних закладах І–ІІ р.а. Молодий вчений, Львів, 2016. №9. С. 11–17.

Раевський Р.Т. Здоровье, здоровый и оздоровительный образ жизни студентов. Одесса: Наука и техника, 2008. 556 с.

Потужній О.В., Поліщук В.В. Формування здоров’язбережувальної компетентності студентів сучасного закладу освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць, 2021. Вип. 11(142). С. 102–106.

Дутчак М. Перспективи формування та реалізації національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні. Матеріали ІХ Всеукр.наук.конф. з міжнародною участю. Львів: ЛДУФК, 2014. С. 9–16.

Присяжнюк С.І. Оздоровча фізична культура студентів вищих навчальних закладів ІТ-технологій: підручник. Київ: НУБіП України, 2016. 508 с.