ПРИРОДА В СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДАНІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина ГАЗІНА

Анотація

У статті з’ясовується місце природного педагогічного середовища в практиці дошкільного виховання Данії та здійснюється аналіз основних виховних завдань, які вирішуються в ході освітнього процесу на свіжому повітрі.


Проаналізовано зміст освітніх цілей та методів, що застосовуються в данських дитячих садках в процесі виховання на природі.


Акцентовано увагу на декількох моментах. По-перше, це те, що проблемі природи та виховання на свіжому повітрі приділено особливу увагу в посиленій педагогічній програмі, якою керуються дошкільні заклади Данії. По-друге, що діяльність дошкільних закладів (центрів денного догляду) не зводиться лише до перебування дітей на природі й передбачає постановку конкретних освітніх цілей, зокрема, набуття дітьми конкретного досвіду взаємодії з природою. По-третє, у статті звертається увага на ролі вихователів в організації природного педагогічного середовища, які, з одного боку, мають турбуватися про його безпечність, а з іншого – створювати умови для вияву максимальної самостійності дітей в їхніх іграх.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГАЗІНА, І. (2022). ПРИРОДА В СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДАНІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 130–136. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-130-136
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина ГАЗІНА, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії та методик дошкільної освіти

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти України. Дошкільне виховання, 1999. № 1. С. 6–19.

Бєлєнька Г. Змалку ближче до природи. Дошкільне виховання, 2004. №6. С. 7–10.

Бєлєнька Г. Пізнання дитиною світу як крок до розуміння його краси. Дитячий садок, 2010. №4. С. 1–7.

Бродовська А.М. Формування природничої компетентності старшого дошкільника в процесі використання особистісно орієнтованого підходу. Педагогічний дискурс, 2011. №9. С. 40–44.

Глухова Н. Екологізація як чинник формування гуманної особистості дитини. Дошкільне виховання, 1999. №11–12. С. 10–14.

Глухова Н. Стан довкілля – турбота кожного із нас. Дитячий садок, 2004. №25–26. С. 44–49.

Горопаха Н.М. Виховання екологічної культури дітей: посібник для вихователів дошкільних закладів та вчителів початкових класів. Рівне: Волинські обереги, 2001. 212 с.

Каплуновська О., Самсонова О. (2009). Організація екологічної освіти в дошкільному навчальному закладі. Вихователь-методист дошкільного закладу, 2009. №7. С. 9–13.

Лисенко Н.В. Використання спостережень в роботі з екологічного виховання дошкільників. Дитячий садок, 2004. №25–26. С. 10–44.

Маршицька В. Екологічне виховання: соціально-моральні задачі. Дошкільне виховання, 2003. №11. С. 7–9.

Маршицька В. Екологічні проекти. Дошкільне виховання, 2001. №5. С. 24–25.

Лисенко Н.В. Дошкільник і екологія. Київ: РУМК, 1991. 126 с.

Лисенко Н.В. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. Київ: Освіта, 1993. 160 с.

Лисенко Н. Практична екологія для дітей. Івано-Франківськ: Сіверсія, 1999. 98 с.

Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників. Київ: Дошкільне виховання, 2002. 175 с.

Яришева Н.Ф. Екологічне виховання дошкільників. Київ: Грамота, 2001. 55 с.

Загородня Л.П. Наступність в екологічній освіті дошкільників і молодших школярів: європейський досвід. URL: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/preschool/paper/viewFile/157/145 (дата звернення 06.07.2021)

Ударцева Н. Зарубіжний досвід виховання дитини: дитячі садки в Данії. URL: https://firststep.com.ua/article/zarubiznii-dosvid-vihovanna-ditini-ditaci-sadki-v-danii (дата звернення 06.07.2021).

Den styrkede pædagogiske læreplan. Rammer og indhold. København: Børneog Socialministeriet, 2018. 58 p.

Natur, udeliv og science. Viden og inspiration til at arbejde med lӕreplanstemaet. København: Danmarks Evalueringsinstitut, 2019. 35 p.

Де ховається дитяче щастя: особливості виховання дошкільників у Данії. URL: http://49.sadok.zt.ua/de-hovayetsya-dytyache-shhastya-osoblyvosti-vyhovannya-doshkilnykiv-u-daniyi/ (дата звернення 06.07.2021)

Hedefalk M., Almqvist J., Östman L. Education for Sustainable Development in Early Childhood Education: A Review of the Research Literature. Environmental Education Research, 2015. № 21(7). Р. 975–990.

Vidensopsamling om læreplanstemaet natur, udeliv og science. Opsamling af forskning om natur, udeliv og science i dagtilbud publiceret fra 2007–2017. København: Danmarks Evalueringsinstitut, 2019. 86 p.

Ärlemalm-Hagsér E., Sundberg B. Naturmöten och källsortering – En kvantitativ studie om lärande för hållbar utveckling i förskolan. Nordina, 2016. №12 (2). Р. 140–156.

Данія – визнаний лідер у вирішенні питань клімату та енергетичної політики. URL: http://www.climateinfo.org.ua/content/daniya-viznanii-lider-u-virishenni-pitan-klimatu-ta-energetichnoj-politiki (дата звернення 05.01.2022)