ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана СКВОРЦОВА
Руслана РОМАНИШИН

Анотація

Статтю присвячено аналізу технологій та методів, які доцільно використовувати у навчальному процесі при формуванні обчислювальних навичок в учнів початкової школи.Здійснено аналіз науково-методичних джерел та освітніх державних документів, у яких обґрунтовано, що якісне формування обчислювальних навичок передбачає використання ефективних методів навчання. Було також встановлено, що зменшити кількість помилок при обчисленнях можна завдяки опануванню учнями правильною системою орієнтирів, зокрема орієнтувальною основою діяльності. Залежності від характеру дій та операцій, що входять в ООД, вона може бути подана у вигляді алгоритму або у вигляді евристичної схеми, блок-схеми, опорного конспекту, ментальної карти (інтелект-карти), пам’ятки тощо. Але в будь-якому випадку ці унаочнення дають змогу учням початкової школи, у яких провідним типом мислення є наочно-образне, дотримуватись і покроково реалізовувати ООД.Показано, що до засобів навчання належать спеціально створені об’єкти, які беруть участь у навчальній діяльності, які сприяють оптимальному поєднанню теоретичних і практичних компонентів знань та дають змогу суттєво підвищити продуктивність праці всіх учасників навчального процесу. Зокрема у навчальному процесі для використання передбачено комплекс засобів навчання – матеріальних і тих, які створені на підставі ІКТ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СКВОРЦОВА, С., & РОМАНИШИН, Р. (2022). ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 137–143. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-137-143
Розділ
Статті
Біографії авторів

Світлана СКВОРЦОВА, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

докторка педагогічних наук, професорка кафедри математики і методики її навчання, завідувачка кафедри математики і методики її навчання

Руслана РОМАНИШИН, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

докторка педагогічних наук, професорка кафедри фахових методик і технологій початкової освіти

Посилання

Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе: учителю математики о педагогической психологии. М.: Просвещение, 1983. 160 с.

Романишин Р.Я. Теоретико-методичні засади формування обчислювальних навичок в учнів початкової школи: монографія. Івано-Франківськ: Просвіта, 2020. 424 с.

Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. М.: Изд-во МГУ, 1985. 30 с.

Гальперин П.Я. Общий взгляд на учение о так называемом поэтапном формировании умственных действий, представлений и понятий. Вестник Московского университета. Серия 14: Психология, 1998. № 2. С. 3–8.

Оклі Б., Сейновскі Т., Макконвіл Е. Уроки без мороки. Хороші оцінки без зайвих страждань / пер. з англ. Д. Кожедуб. Київ: Наш формат, 2019. 224 с.

Браун П., Редігер Г., Макденіел М. Засіло в голові. Наука успішного навчання / пер. з англ. Ю. Кузьменко. Київ: Наш Формат, 2019. 240 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / гол. ред. С. Головко. Київ: Либідь, 1997. 373 с.

Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів: навч.-метод. посіб. Харків: Ранок, 2019. 352 с.

Крупський Я.В., Михалевич В.М. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій. Вінниця: ВНТУ, 2010. 72 с.

Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-20#Text