РОЗВИТОК SOFT SKILLS ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія БАХМАТ

Анотація

Розкрито актуальність підготовки особистості до життя у динамічно змінному світі через систему освіти. Уточнено зміст поняття soft skills («м’які навички»), під яким розуміємо риси особистості, які необхідні для взаємодії та налагодження продуктивних відносин між людьми. Найважливішими засадами навчання молодших школярів в умовах інклюзії визначено рівність з усіма академічними вимогами та отримання можливості самостійного та свідомого вибору напряму навчання дитиною з особливими освітніми потребами.


Одним із інструментів у процесі соціальної інтеграції здобувачів початкової освіти в умовах інклюзії визначено мистецтво, яке сприяє створенню умов для зміни смислових конструкцій про себе та про свої взаємини зі світом. Доведено дієвість реалізації засобів мистецтва у процесі формування у здобувачів початкової освіти «м’яких навичок».


З’ясовано, що впровадження засобів мистецтва в освітньому процесі формує в учнів основні soft skills, через призму реалізації таких функцій: соціалізуючої, виховної, розвивальної, дидактичної, дозвіллєво-розважальної, естетичної, релаксаційної та рекреаційної.


Серед дієвих засобів мистецтва при формуванні soft skills здобувачів початкової роботи в умовах інклюзії визначено театралізовану діяльність; упровадження сюжетно-рольових ігор, цінність яких полягає в тому, що учням надається можливість випробувати різні варіанти, програвати кілька моделей поведінки і на основі цього визначити найбільш оптимальний і правильний результат розв’язання проблеми; інсценування пісень; використання мовних вправ та ін.


Обґрунтовано, що театралізована діяльність допомагає учням подолати невпевненість в собі, сором’язливість, учить їх бачити прекрасне в житті і в людях.


Аргументовано, що завдяки театру майбутні педагоги можуть реалізовувати різноманітні форми та методи роботи, які будуть сприяти активному залученню всіх учасників освітнього процесу до практичної діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БАХМАТ, Н. (2022). РОЗВИТОК SOFT SKILLS ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 144–152. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-144-152
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія БАХМАТ, Kamianets-Podіlskyi National Ivan Ohiienko University

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри теорії та методики початкової освіти

Посилання

Сосницкая О. Soft skills: мягкие навыки твердого характера. URL: https://www.dw.com/ru/soft-skills%DO% BC%D.

Абашкина О. Soft skills: ключ к карьере. URL: http://www.pro-personal.ru/article/7811-soft-skills-klyuch-k-karere/.

Meyer B.B. Emotional intelligence: A theoretical overview and implications for research and professional practice in sport psychology. Journal of Applied Sport Psychology, 2007. №19. С. 1–13.

Soft skills: універсальні навички європейського рівня. URL: https://studway.com.ua/soft-skills/.

Савченко О.Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвіт та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / під заг.ред. О.В. Овчарук, 2004. С. 3446.

The definition of soft skills. URL: https://www.dictionary.com/browse/soft-skills.

Soft skills – навыки успеха. URL: http://express-externat.spb.ru/2009-12-04-19-19-04/39-2009-12-04-19-05-08/1173-soft-skills-navyki-uspekha.

Танасійчук А.М., Ковальчук С.В., Мартинова Л.Б. Технології неформальної освіти: європейський та вітчизняний досвід. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. №1. Т.1. С. 3339. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/ 2021-1-E%D0%9D-6.pdf.

Hitchcock D. Critical thinking. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2018. URL: https://plato.stanford.edu/entries/critical-thinking/.

Soft skills: Що чекає на українську освіту в найближчому майбутньому. URL: https://womo.ua/soft-skills-shho-chekaye-na-ukrayinsku-osvitu-v-nayblizhchomu-maybutnomu/.

10 професійних навичок, якими має оволодіти людина до 2020 року. URL: http://tvoemisto.tv/news/10_profesiynyh_navychok_yakym_maie_ovolodity_lyudyna_do_2020_roku_76398.html.

Гишка Н. Формування загально навчальних умінь та навичок в учнів початкових класів. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: В. Кравець, В. Мадзігон, Г. Терещук та ін. Тернопіль, 2009. № 1. С. 2932. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formuvannya-zagalnonavchalnih-umin-tanavichok-v-uchniv-pochatkovih-klasiv/.

Барановська І. Театр ляльок у початковій школі: навчально-методичний посібник. Вінниця: Меркьюрі Поділля, 2015. 170 с.

Олійник О.М. Театрально-ігрова діяльність в умовах дошкільного навчального закладу: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський: Волощук В.О., 2017. 163 с.