ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ КАЗОК

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лілія ЛЕВИЦЬКА
Анастасія МАРХОЦЬКА

Анотація

Статтю присвячено проблемі формування та розвитку комунікативної компетенції у молодших школярів на матеріалі німецьких казок.


Охарактеризовано німецькі казки.


Проаналізовано погляди педагогів на досліджувану проблему, описано методику роботи з казками на уроках німецької мови у початковій школі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛЕВИЦЬКА, Л., & МАРХОЦЬКА, А. (2022). ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ КАЗОК. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 158–163. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-158-163
Розділ
Статті
Біографії авторів

Лілія ЛЕВИЦЬКА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри німецької філології

Анастасія МАРХОЦЬКА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

студентка 1 курсу магістратури, 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Посилання

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х т. Пер. с нем. (с доп.). М., 1973. Т. 4: (Т – ящур). 855 с.;

Белокурова С.П. Cловарь литературоведческих терминов. СПб.: Паритет, 2007. 320 с.

Клименко Н.Г. Казкотерапевтичні технології в сучасній практиці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2013. Вип. 19. С. 223–239.

Кононихіна Е.С. Формування лексичних навичок при навчанні іноземній мові молодших школярів. Фестиваль педагогічних ідей «Відкритий урок». URL: http://festival.1september.

Галушка Г.М. Підвищення мотивації учнів початкової школи до вивчення англійської мови за допомогою казкових творів. Матеріали VI Міжвузівської конференції молодих учених, Донецьк, 2008. Т. 1. С. 65.

Пассов Е.И., Пятакова Н.М. Die erste Fahrt ins Leseland: проб. учеб. для 5-го кл. сред. шк. М.: Просвещение, 1993. 93 с.

Карташова В.Н. Сказка на уроке немецкого языка. Иностранные языки в школе, 2006. №5. С. 25–29.

Ермаков В.Л. Использование сказки в качестве методического средства на уроках английского языка в шестых классах. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки, 2015. Т. 28. № 24 (221). С. 127–133.

Ефремова Н.Ф. Формирование и оценивание компетенций в образовании: моногр. Ростов н/Д: Аркол, 2010. 386 с.

Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. М.: Издательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 40 с.