ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СУЧАСНИХ ІВЕНТ-ПРОЄКТАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Анна ОСТАПЕНКО
Наталія ОСТАПЕНКО

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню характерних ознак управління ризиками під час організації та проведення івент-проєктів. Актуальність проблеми зумовлена бурхливим розвитком івент-індустрії в останнє десятиріччя, який супроводжується виникненням різноманітних ризиків, що можуть негативно впливати на результативність та ефективність проведення подієвих заходів. У науковій літературі під івент-проєктами прийнято вважати події, які реалізуються у вигляді задуму, плану та втілення їх у формі спеціального заходу. Проведення будь-якого івент-заходу може супроводжуватися виникненням ризиків, вдале передбачення яких дасть змогу їх усунути та досягнути ефективності проведення подієвого заходу. У статті акцентується увага на аналізі різноманітних класифікацій ризиків, що можуть виникати під час підготовки та проведення івент-проєктів. З метою успішної реалізації івенту у статті розкриваються основні етапи управління можливими ризиками, зокрема такі, як визначення, оцінювання, розробка засобів реагування та контроль ризиків. Для усунення ризиків було запропоновано активне використання, у ході підготовки та проведення івентів-проєктів, таких ефективних методів реагування на ризики: пом’якшення, прийняття, ухилення та передача. Ураховуючи те, що Черкащина славиться проведенням різноманітних івент-проєктів пов’язаних з відзначенням дня міста, Шевченківських свят, Міжнародного театрального фестивалю «Fortuna Fest», Всеукраїнського книжкового фестивалю «Сhebookfest», фестивалю особистісного розвитку «KrasavaFest», святкування «Черкаської Масляної», зимового арт-фестивалю «Гайда» тощо, нами було запропоновано механізми ефективного управління ризиками на прикладі проведення одного з івент-заходів – фестивалю особистісного розвитку «KrasavaFest» (м. Черкаси).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ОСТАПЕНКО, А., & ОСТАПЕНКО, Н. (2022). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СУЧАСНИХ ІВЕНТ-ПРОЄКТАХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 164–171. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-164-171
Розділ
Статті
Біографії авторів

Анна ОСТАПЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Наталія ОСТАПЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри методики навчання, стилістики і культури української мови

Посилання

Про культуру: Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text.

Данченко О. Б., Занора В. О. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень: монографія. Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2019. 278 с.

Жигалкевич Ж.М. Управління проектами та їх ризиками: підходи та методи. Економіка та управління підприємствами, 2019. Вип. 6(17). С. 126–130.

Грицюк Ю.І., Жабич М.Р. Управління ризиками реалізації програмних проектів. Науковий вісник НЛТУ України, 2018. Т. 28. № 1. С. 150–162.

Башинська І.О., Макарець Д.О. Управління ризиками в проектах. Економіка, фінанси, право, 2017. №5/2. С. 38–40.

Ющенко Н.Л. Порівняння методів ідентифікації ризиків комплексних проектів з модернізації теплових джерел і теплових мереж. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2020. №6(117). С. 36–42.

Пуліна Т.В. Сучасні аспекти та методи управління ризиками інноваційних проектів в Україні. Економiка та держава, 2017. № 10. С. 4–8.

Огієнко А. Вибір стратегії управління ризиками під час проведення подієвих заходів. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 2020. Вип. 49. С. 201–207.

Project Management Institute. URL: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards.

Козак Л.С., Ніжнік А.А. Аналіз ризиків у проектах державно-приватного партнерства. Економіка та суспільство, 2021. Вип. №27. С.48–54.