СОЦІАЛЬНО-ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана КАЦІМОН
Олена ХОДАКОВСЬКА
Вікторія ФАЙ

Анотація

Суттєвою відмінністю навчання математичних дисциплін у коледжах (з психологічної та фізіолого-соціальної точок зору) визначено те, що в одному потоці, з яким працює викладач математичних дисциплін коледжу протягом лекційних і практичних занять, зливаються два різні студентські колективи, різні за віком, за набутим досвідом навчання в коледжі, за соціальним положенням. Ці відмінності між студентами є причинами різного рівня «вхідних» математичних знань, умінь і навичок, різного ступеня активності цих студентів під час аудиторних занять з математичних дисциплін та ін.  Для викладача математичних дисциплін відомості щодо математичних здібностей кожного студента (особливо дані про рівень розвитку компонент математичного складу їх мислення) є важливими, оскільки це надає можливість добирати завдання для аудиторних та позааудиторних занять (самостійної або групової роботи) з урахуванням здібностей студентів, що сприяє активізації їх навчально-пізнавальної діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАЦІМОН, О., ХОДАКОВСЬКА, О., & ФАЙ, В. (2022). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 171–177. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-171-177
Розділ
Статті
Біографії авторів

Оксана КАЦІМОН, Черкаський державний бізнес-коледж

викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін

Олена ХОДАКОВСЬКА, Черкаський державний бізнес-коледж

викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін

Вікторія ФАЙ, Черкаський державний бізнес-коледж

викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін

Посилання

Ананьев Б.Г. Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. 112 с.

Буйлов В., Куропова Г., Сенаторова Н. Нервно-психическое состояние студентов как валеология. Высшее образование в России, 1996. №2. С. 65–73.

Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Методичний посібник для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 316 с.

Гольдшмидт Е.С., Медведева Е.А., Портнова А.Г. К вопросу об интеграции подходов к категории возрастного кризиса. URL: http://www.spf.kemsu.ru/portal/psy2002/1.10.shtml.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Леонтьев Д.А., Пилипко Н.В. Выбор как деятельность: личностные детерминанты и возможности формирования. Вопросы психологии, 1995. №1. С. 97–110.

Медведева Е.А., Портнова А.Г. Исследование особенностей развития личности в переходный период к средней зрелости. Интегральная индивидуальность: теория и практика [Кемерово], 2000. С. 113–117.

Самарин Ю. А. Психология студенческого возраста и становление специалиста. Вестник высшей школы, 1969. №8. С. 127–130.

Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система. Кемерово, 2000. 204 с.