ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ВВНЗ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій Мельниченко
Володимир Овчинник
Сергій Гудаль

Анотація

Анотація. У статті розглядаються перспективи підготовки фахівців військових спеціальностей у системі вищих військових навчальних закладів, на основі теоретичного дослідження проблем військової освіти в Україні. Розглянуто проблеми підготовки фахівців військових спеціальностей через призму досвіду АТО, ООС та під час бойових дій. Визначено чинники опору оновленню та інноваціям у системі підготовки військових фахівців вищих військових навчальних закладів. Охарактеризовано основні чинники уточнення вимог до професійної підготовки військових фахівців, серед них: а) активізація наукових досліджень у напрямку вивчення бойової та повсякденної діяльності підрозділів ЗСУ; б) збільшення кількості навчальних годин та ресурсного забезпечення для практичних занять; в) поява суспільного запиту на формування у фахівця: лідерських якостей, уміння працювати в команді, розвинених навичок протидії інформаційно-психологічному впливу, вміння налагоджувати комунікацію та військово-цивільну співпрацю. Також дано характеристику перспективам удосконалення підготовки фахівців у вищих військових навчальних закладах, зокрема: застосування в освітньому процесі інформаційних технологій; розвиток компетенції поводження з озброєнням та військовою технікою; розвиток особистісно-професійних якостей молодого офіцера (лідерства, комунікативних здібностей, морально-психологічної підготовки).


Ключові слова: військова освіта, підготовка молодшого офіцерського складу, вищі військові навчальні заклади, інформаційні технології в освіті, військово-цивільне співробітництво.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мельниченко, С., Овчинник, В. ., & Гудаль, С. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ВВНЗ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 39–45. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-3-39-45
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Посилання

Баркатов І.В., Фарафонов В.С., Тюрін В.О. Розробка навчальних кейсів з використанням інтерактивних тривимірних візуалізацій. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ Міжнар. наук.-практ. Конф. MicroCAD-2019, 15–17 травня 2019 р.: у 5 ч. Ч. V. / за ред. проф. Сокола Є.І. Харків : НТУ «ХПІ», 2019. С. 20.

Бородавка В.А. Застосування інформаційних технологій в системі дистанційного навчання під час підготовки та перепідготовки військових фахівців. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2020. №2 (64). С. 7-11.

Власенко Т.А. Управління стратегічними змінами в діяльності підприємств: теорія, методологія, практика: автореф. дис. .. докт.екон.наук: 08.00.04. Харків, 2019. 35 с.

Горбачевський С., Орда М. Напрямки використання сучасних технологій в інформаційному забезпеченні системи військової освіти. Військова освіта. 2020. №1 (41). С. 103-108.

Грицевич Т.Л., Капінус О.С., Мацевко Т.М., Ткачук П.П. Соціально-психологічні технології управління військовими колективами. Львів: НАСВ, 2018. 256 с.

Дерев’янчук А.Й., Чопа Д.А., Дегтярьов В.В., Семенов Ф.Д. Кейс - метод як форма інтерактивного навчання з військово - технічних дисциплін при підготовці фахівців ракетних військ і артилерії. Сучасні інформаційні технології в сфері безпеки та оборони. НУОУ. 2019. №1(34). C. 151-154.

Конституція України : станом на 3 вересня 2019 р. Законодавство України : сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/ (дата звернення: 14.02.2022).

Методичний посібник для військ (сил) з питань цивільно-військового співробітництва. URL: https://dovidnykmpz.info/wp-content/uploads/2020/07/posibnyk-TSVS.pdf.

Нові методики навчання дозволяють молодим офіцерам одразу виконувати посадові обов’язки. АрміяINFORM : веб-сайт. URL: https://armyinform.com.ua/2021/05/18/novi-metodyky-navchannya-dozvolyayut-molodym-oficzeram-odrazu-vykonuvaty-posadovi-obovyazky/ (дата звернення: 17.02.2022).

Новосад Л.Ю., Білобородов О.О. Впровадження принципів трансдисциплінарності в єдиній системі моделювання військових авіаційних тренажерів. Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення : Зб. мат. II-ої міжнар. наук.-практ. конф., 18 грудня 2019 р. Київ, 2019. С. 127.

Приходько Ю. І. Суперечності в системі підготовки військових фахівців з вищою освітою. Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Тези доп. XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 24 листопада 2017 p. Київ : ВІКНУ. С. 175-176.

Про затвердження Концепції дистанційного навчання у Збройних Силах України: Наказ Міністерства оборони України від 21.12.2015 р. №74-4. Міністерство оборони України : веб-сайт. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/nmou_744_21122015.pdf (дата звернення: 19.02.2022).

Роговенко С., Полторак М. Впровадження в навчальний процес вищих військових навчальних закладів досвіду застосування військ (сил) ЗСУ в антитерористичній операції // Військова освіта, 2016. No 1(33). С. 238–243.

Сиротенко А.М., Богунов С.О., Приходько Ю.І. Інновації в системі підготовки військових фахівців з вищою освітою: поняття, сутність, спрямованість. Наука і оборона. 2018. №3. С. 38-46.

Скрябін О., Черних О. Впровадження досвіду проведення АТО та ООС Збройними Силами України під час визначення вимог до професійної підготовки військових фахівців. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2021. №2 (46). С. 24-28.

Сокульська Н.Б., Ковальчук Р.А. Новітні форми та методики підготовки військових фахівців. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. 2019. №177(2). С. 97-100.

Устименко О., Капосльоз Г., Полторак М. Ретроспективний аналіз підготовки фахівців для ЗСУ в системі вищої військової освіти крізь призму антитерористичної операції. Військова освіта. 2019. №1. С. 214-226.

Чопа Д.А., Дерев’янчук А.Й., Козир Н.М. Основні інноваційні напрями застосування сучасних інформаційних технологій у підготовці військових фахівців. Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони. 2019. №3 (36). С. 127-134.