ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WEB 2.0 В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій ШАРОВ
Інна РАССОХА

Анотація

У статті розглядаються особливості впровадження технології Web 2.0 в освітній процес, висвітлюються переваги окремих веб-сервісів та електронних ресурсів. Зазначається, що в умовах інформаційного суспільства відбувається стрімкий розвиток програмних та апаратних засобів. Використання сервісів та електронних ресурсів, які підтримують технологію Web 2.0., дозволяють урізноманітнити навчальний процес, зробити його якіснішим та більш інтерактивним. Мета статті полягає у висвітленні особливостей та переваг онлайн сервісів та електронних ресурсів Web 2.0 для організації освітнього процесу вищої школи. Результати. Виявлено, що можливості Web 2.0 дозволяють створити сучасне навчальне середовище, забезпечити змішане та дистанційне навчання, творче застосування набутих знань. Це досягається завдяки різноманітним онлайн сервісам та електронним ресурсам, які можна поділити на декілька груп.  З’ясовано, що технологія Web 2.0 вважається радше соціальним нововведенням, ніж технологічним. Це пов’язано з можливістю створення тематичних співтовариств. Виявлено, що для організації навчальної діяльності та спілкування між студентами та викладачем використовується віртуальні соціальні мережі, Google Classroom, вебінари та ін. З’ясовано, що сучасна молодь досить часто перебуває у віртуальному просторі соціальних мереж, спілкується, виконує навчальні завдання тощо. Визначено умови, які впливають на ефективність застосування технології Web 2.0 в навчальному процесі. Оригінальність. Виявлено можливості віртуальних соціальних мереж, Google Classroom, Internet-блогів, вебінарів та інших сервісів для організації освітнього процесу у вищій школі. Висновки. Впровадження онлайн ресурсів та сервісів Web 2.0 дозволяє урізноманітнити освітній процес, зробити його більш інтерактивним та цікавим. Можливості Web 2.0 дозволяють користувачам навчатися, обмінюватися мультимедіа, підвищити соціальну та інформаційну компетентності. Робота з технологією Web 2.0 не потребує спеціальних навичок роботи за комп’ютером. Перспективним напрямом досліджень автори вважають використання в освітньому процесі технології Web 3.0.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШАРОВ S., & РАССОХА I. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WEB 2.0 В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 26–33. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-3-26-33
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Сергій ШАРОВ, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук

Інна РАССОХА, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої та прикладної математики

Посилання

Щербаков О.В., Щербина Г.А. Соціальна мережа для підтримки навчального процесу у ВНЗ. Сис-теми обробки інформації, 2012. № 8. С. 159–162.

Черкаська Л. Інформаційно-комунікаційні техно-логії як засіб здійснення контролю й корекції ре-зультатів навчання учнів. Імідж сучасного педагога, 2013. № 2. С. 21–24.

Корнейко Ю. М., Єрмакова Т. С. Використання хмарного сервісу Google Classroom у навчанні іно-земної мови. Інноваційна педагогіка, 2020. Вип. 28. С. 62–65. Retrieved from https://doi.org/ 10.32843/2663-6085/2020/28.11

Habibi A., Mukminin A., Pratama R., Harja H. Pre-dicting factors affecting intention to use web 2.0 in learning: evidence from science education. Journal of baltic science education, 2019. Vol. 18(4). P. 595–606. Retrieved from https://doi.org/10.33225/ jbse/19.18.595.

Chemerys H., Vynogradova A., Briantseva H., Sharov S. Strategy for Implementing Immersive Technologies in the Professional Training Process of Future De-signers. Journal of Physics: Conference Series, 2021. Vol. 1933(1). P. 012046. Retrieved from https://doi.org/10.1088/1742-6596/1933/1/012046.

Cabero-Almenara J., Meza-Cano J. M. Online under-graduate students’ perceptions of the impact of Web 2.0 on higher education. Culture and Education, 2019. Т. 31. № 3. P. 481–508. Retrieved from https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1630953.

Bower M. A typology of Web 2.0 learning technolo-gies. EDUCAUSE. 2015. No 47. P. 763–777. Retrieved from https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00296.

Яцишин А. В. Застосування віртуальних соціаль-них мереж для потреб загальної середньої освіти. Інформаційні технології в освіті, 2014. № 19. С. 119–126. Retrieved from https://doi.org/10.14308/ ite000491

Мішакіна Ю. Використання сервісів Web 2.0 та Web 3.0 у навчальному процесі. Вісник Книжкової палати, 2012. № 9. С. 31–33.

Ткачук Г. В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики: Монографія. Умань: Видавець Со-чінський, 2011. 177 с.

Sharov S., Vorovka M., Sharova T., Zemlianska A. The Impact of Social Networks on the Development of Students’ Social Competence. International Journal of Engineering Pedagogy, 2021. Vol. 11(3). P. 84–98. Retrieved from https://doi.org/10.3991/ijep .v11i3.20491.

Bilous T., Perishko I., Volkovska I. Approaches and models of intercultural competence. Вісник Черкась-кого національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2021. № 4. C. 82–88.

Менякіна М. С. Педагогічні можливості сервісів Веб 2.0. Комп’ютер у школі та сім’ї, 2009. № 8. С. 24–26.

Hodovaniuk T., Makhometa T., Tiahai I., Medvedieva M., Pryshchepa S. The use of ICT in the flip teaching of future mathematics teachers. ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer: Proceedings of the 16th International Conference. Kharkiv, Ukraine, October 06–10, 2020. Vol. 2732. P. 709–720.

Sharov S., Gladkykh H., Sharova T. Blended learn-ing: modern educational trend in Ukraine. Педагогі-чні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021. № 1(105). С. 295–305. Retrieved from https://doi.org/ 10.24139/2312-5993/2021.01/295-305.

Кононец Н. В. Вебінар як форма ресурсно-орієнтованого навчання інформатики у вищій школі. Імідж сучасного педагога, 2017. № 6 (175). С. 10–13.

Салоїд І. Аналіз існуючих мов Web-програмування та особливості їх застосування при розробці сайтів для дистанційного навчання. Вісник Криворізького національного університету, 2012. № 33. С. 207–211.

Григорович В. Г. Використання технологій Web 3.0 в освіті. Intellectual Systems for Decision Making and Problems of Computational Intelligence: Conference