ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАРШОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена ХМЕЛЬНИЦЬКА
Лариса ТКАЧЕНКО

Анотація

Проаналізовано проблеми та перспективи імплементації старшої профільної школи в Україні, проведено порівняльний аналіз з організації старшої профільної школи за кордоном, охарактеризовано специфіку закордонних профільних шкіл. Уточнено основні поняття та категорії, що використовуються у профільній школі, завдання, принципи, форми та методи організації профільного навчання у старшій школі.


Розкриваються нормативно-правові засади освітньої діяльності старшої профільної школи, її напрямки та можливості їх реалізації у відповідних закладах освіти. Виокремлено ключові умови, що сприяють ефективній організації освітнього процесу у профільній школі, зокрема якісна допрофільна підготовка здобувачів освіти та побудова їх індивідуальної освітньої траєкторії тощо.


Охарактеризовано ключові ролі вчителя профільної школи через призму розвитку та становлення особистості здобувача освіти, їх особливості та можливості у побудові ефективного освітнього процесу.


Старшу профільну школу представлено як цілісну систему, що дозволяє забезпечити наступність між середнім закладом освіти та закладом вищої освіти для забезпечення реалізації та становлення кожної особистості.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ХМЕЛЬНИЦЬКА, О., & ТКАЧЕНКО, Л. (2022). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАРШОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 45–51. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-3-45-51
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Олена ХМЕЛЬНИЦЬКА, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Лариса ТКАЧЕНКО, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Посилання

Піпа Н. Якою може бути профільна школа? (2020). URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2020/02/20/239940/

Малихін О.В., Арістова Н.О., Шелестова Л.В., Барановська О.В., Кизенко В.І., Кравчук О.П., Трубачева С.Е., Чорноус О.В. Реалізація технологій профільного навчання в закладах загальної середньої освіти: методичний посібник. [Електронне видання]. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. 197 с.

Лукашенко Т.Ф., Липова Л.А., Кучерявий І.Т., Габ А.І., Шахнін Д.Б., Малишев В.В. Профільне навчання: теорія та практика, досвід, проблеми, перспективи: навчальний посібник. Київ: Університет «Україна», 2019. 293 с.

Глюдзик Г., Бокоч О. Проблеми та перспективи впровадження профільного навчання. (2010). URL: http://zakinppo.org.ua/onlajndovidnik-klasnogo-kerivnika/konkursi/178-uncategorised/287-nnnnn

Як запровадити профільну освіту не для «галочки», а для учнів? (2020). URL: https://nus.org.ua/view/yak-zaprovadyty-profilnu-osvitu-ne-dlya-galochky-a-dlya-uchniv/

Старша профільна школа: кроки до становлення. Методичні рекомендації / укл. А. Сеїтосманов, О. Фасоля, В. Мархлєвскі. Київ, 2019. 52 с.