ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАРАДИГМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Іон АКІРІ

Анотація

Сучасна школа не досягає головної мети – підготовки випускників до життя. Відомо, що основними компетентностями, призначеними для формування в школі, є компетентності, які дозволяють навчатися, спілкуватися, працювати в команді, самовизначатися. Йдеться про формування універсальних навчальних умінь і навичок, необхідних для вирішення різноманітних завдань у реальних та/або змодельованих ситуаціях. У випадку з однопрофільною школою досягти цього дуже важко.


Мета статті: розглянути та обґрунтувати основні положення підготовки педагогічних кадрів в системі педагогічної освіти в контексті запровадження в школі нової освітньої парадигми – трансдисциплінарного навчання.


Методи. У статті використано методи аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування.


Результати обумовлюються необхідністю запроваджувати трансдисциплінарні підходи до освітніх програм та готувати майбутніх спеціалістів до використання трансдисциплінарного підходу у вирішенні педагогічних проблем. Виходячи з цього, для підготовки вчителів до впровадження трансдисциплінарного підходу в системі педагогічної освіти необхідно вивчати такі курси:


– дидактика трансдисциплінарного навчання в початковій школі;


– дидактика міждисциплінарного навчання в гімназії;


– дидактика трансдисциплінарного навчання в ліцеї (у старшій школі).


Навчальна програма трансдисциплінарної освіти майбутнього вчителя має окреслювати загальнокультурні; загальнопрофесійні; професійні; міжпредметні розділи.


Оскільки у фокусі трансдисциплінарної освіти знаходяться не навчальні предмети, а проблеми, які можна розв’язувати за їх допомогою, необхідно готувати майбутніх учителів до розв’язання актуальних завдань.


Логічно, що однією з форм трансдисциплінарної освіти у вищих навчальних закладах є наставництво, причому студентам зазвичай потрібно декілька наставників. Для групи студентів, які приходять на практику в училище, має бути три наставники: 1) викладач кафедри, відповідальний за методичну/дидактичну підготовку студента за фахом; 2) викладач кафедри, відповідальний за психолого-педагогічну підготовку майбутнього вчителя та 3) викладач-наставник за фахом.


Оригінальність. Трансдисциплінарний розділ у ВНЗ має містити кілька навчально-методичних ліній: 1) концептуальні основи формування трансдисциплінарної компетентності студентів; 2) трансдисциплінарний дизайн; 3) освітні стратегії та технології реалізації трансдисциплінарного підходу в початковій школі, гімназії. та ліцеї; 4) дидактичне забезпечення трансдисциплінарного підходу; 5) оцінювання результатів діяльності школи в контексті трансдисциплінарної моделі освіти.


У Республіці Молдова, починаючи з 2019 року, відповідно до навчального плану елементи трансдисциплінарності запроваджуються в початковій школі.


Висновок. Для якісного впровадження трансдисциплінарного підходу в освітню практику необхідна системна підготовка педагогічних кадрів у закладах вищої освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АКІРІ, І. (2022). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАРАДИГМИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 52–55. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-3-52-55
Розділ
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Біографія автора

Іон АКІРІ, Інститут Педагогічних Наук

доктор фізико-математичних наук, конференціар кафедри Дидактики Шкільних Дисциплін

Посилання

Akiri І. The transdisciplinary ads an educational paradigm of the future. Education: Modern Discourses: scientific journal, 2021. No 4. p. 33–38.

Transdisciplinarity. Stimulating Synergies, Integrating Knowledge. Division of Philosophy and Ethics. UNESCO, 1998. р. 37–38. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001146/114694eo.pdf

1st World Congress of Trandisciplinarity. Preamble. Convento da Arrábida, Portugal, November, 2–6, 1994. Retrieved from http://perso.club-internet.fr/nicol/ciret/english/charten.htm/

Nationalinii Curriculum. Nacialinoe obrazovanie. Kishinau: Ministerstvo Obrazovaniya, Kulituri i Issledovanii Respubliki Moldova, 2018. Retrieved from www.mecc.gov.md

Nicolescu B. Transdisciplinaritatea: Manifest. Iaşi: Junimea, 2007. 51 p.

Nicolescu B. Neobosit căutător de adevăr. Ploieşti: Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2012. 116 p.