ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ І ДІЯЛЬНОСТІ ФАХОВИХ ПСИХОЛОГІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій Володимирович Вінтюк

Анотація

У статті розглянуті питання, що стосуються різних аспектів впливу реалізації принципу історизму на процес підготовки і діяльності фахових психологів. Здійснений огляд наукових публікацій за темою дослідження, з’ясовано наявні підходи до її вивчення. Розглянуто сутність історичного підходу в науці та психології; історичний аспект підготовки психологів; з’ясовано історичний аспект роботи фахового психолога. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективних досліджень у даному напрямку.


Ключові слова: принцип історизму, історичний аспект підготовки фахівців, історичний аспект вивчення психології, історичний аспект становлення фахового психолога, історичний аспект роботи з клієнтом.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Вінтюк, Ю. В. (2022). ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ І ДІЯЛЬНОСТІ ФАХОВИХ ПСИХОЛОГІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4), 62–68. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-4-62-68
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Юрій Володимирович Вінтюк, Національний університет "Львівська політехніка"

кафедра Теоретичної та практичної психології, доцент

Посилання

Вінтюк Ю.В. Історичний аспект підготовки майбутніх психологів: зарубіжний і вітчизняний досвід. Herald Pedagogiki. Nauka i praktyka. 2016. № 8. S. 59–65.

Євченко І.М., Маслюк А.М. Історія психології: філософський період; навч. посіб. Кам’янець-Подільський: Друкарня «Рута», 2018. 252 с.

Жуков С.М., Жукова Т.В. Історія психології: навч. посіб. 2-е вид., допов., виправл. та перер-обл. Київ: Кондор, 2009. 232 с.

Історія психології: курс лекцій: навч. посіб. / уклад. Н.В. Гриньова. Умань: Візаві, 2012. 209 с.

Історія психології: від античності до початку XX століття: навч. посіб. / Авт-уклад. О. П. Кохано-ва. Київ: Інтерсервіс. 2016. 235 с.

Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психо-логії: навч. посіб. Київ: Ельга, Ніка-Центр, 2004. 248 с.

Карта клієнта психолога. URL: https://fondeco.ru/uk/karta-klienta-psihologa-obrazec-sostavlenie-i-zapolnenie-karty-pervichnoi/

Мартін Гайдеґґер про мислення, буття та нудьгу. URL: https://kmbs.ua/ua/article/martin-heidegger

Махній М.М. Історія психології: навч. посіб. Київ: Слово, 2016. 472 с.

Педагогіка вищої школи: навч. посіб./ З.Н. Кур-лянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін. 3-тє вид. перероб. і доп. Київ: Знання, 2007. 495 с.

Роменець В.А. Історія психології XIX – початку XX століття. Київ: Вища школа, 1995. 614 с.

Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: навчальний посібник для студентів ВНЗ. Київ: Либідь, 2005. 915 с.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття: навчальний посібник для ВНЗ. Київ: Либідь, 2003. 989 с.

Роменець В.А. Історія психології: XVII століття. Епоха просвітництва: навчальний посібник. Ки-їв: Либідь, 2006. 1000 с.

Смит Р. История психологии: пер. с англ. М.: Академия, 2008. 416 с.

Ягупов В.В. Професійний розвиток особистості фахівця: поняття, зміст та особливості. Наукові записки НаУКМА. 2015. Т. 175. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. С. 22–28.