ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ ЗВО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валентина МОВЧАН

Анотація

Проаналізовано сучасні підходи формування управлінської культури в системі забезпечення якості освітньої діяльності в структурному підрозділі ЗВО. В умовах воєнного стану відбуваються суттєві зміни в організації культури управління локальною системою забезпечення якості освіти: переосмислення стратегічних завдань освіти, прийняття управлінських рішень у невизначених умовах, забезпечення безпечного освітнього середовища.


Зазначено, що вирішення проблеми забезпечення якості освітньої діяльності на рівні навчально-наукового інституту (факультету) досягається міжкафедральним партнерством і командною структурою управління, що дозволяє вчасно реагувати на виклики часу і динамічні запити суспільства.


На основі результатів проведеного аналізу системи управління забезпечення якості освітньої діяльності в структурному підрозділі ЗВО, зокрема навчально-науковому інституті педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, обґрунтовано низку пропозицій, що стосуються  ресурсних, кадрових і методичних компонентів системи управління.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МОВЧАН, В. (2022). ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ ЗВО. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 24–29. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-4-24-28
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Валентина МОВЧАН, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри початкової освіти

Посилання

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 286. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text.

Десятов Т.М. Професіоналізація управління якістю. Підготовка фахівців у сфері освіти та освітнього менеджменту: європейський вимір. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Черкаси, 29–30 березня 2018 року. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А. 2018. С. 42–44.

Фініков Т.В. Принципи і характер сучасної вищої освіти. Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови / за ред. Т.В. Фінікова, В.І. Терещука. Київ: Таксон, 2018. С. 49–71.

Десятов Т.М., Тимошенко Ю.В. Особливості упровадження внутрішньої системи забезпечення якості як складової частини управління якістю вищою освіти (термінологічні і методологічні зауваги до проблеми). Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності: матеріали VВсеукраїнської конференції (12–13 вересня 2019 року, м. Херсон) / за ред. Кузьменка В.В., Слюсаренко Н.В.: у ІІ ч. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. Ч. І. С. 54–56.

Десятов Т.М. Стратегія розвитку закладу вищої освіти в умовах політико-економічних і соціальних змін. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки», 2022. № 1. С. 5–10.

Горбань О. Управління знаннями як основа якості вищої освіти. Освітологічний дискурс, 2021. №2(33). URL: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/848/645.

Методичні рекомендації щодо побудови інституційної структури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у закладах вищої освіти: проект. Erasmus+ URL: https://khdafk.kh.ua/wp-content/uploads/2021/05/Методичні-рекомендації-щодо-побудови-інституційної-структури-внутрішньої-системи-забезпечення-якості-освітньої-діяльності.pdf.

Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions. In M. Seto, P.J. Well (Eds.). Bucharest: UNESCO-CEPES, 2007. P. 71–73. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000134621.