ВРАХУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Михайло МЕДВІДЬ
Максим КТІТОРОВ
Юлія МЕДВІДЬ
Артем КУРБАТОВ
Андрій ПАШИНСЬКИЙ
Віталій КРИВОРУЧКО

Анотація

У статті за результатами проведеного дослідження присвяченому врахуванню тенденцій воєнної політики України в організацію освітнього процесу вищого військового навчального закладу (ВВНЗ) визначено:


1) необхідність здійснення перегляду методології формування та розвитку компетентностей майбутніх офіцерів НГУ, що проявляється у потребі формування їх готовності до ведення бойових дій, здатності у них виживання в автономних умовах та наданні першої медичної допомоги і самодопомоги в екстремальних ситуаціях, навчання цьому особового складу, формування готовності майбутніх офіцерів НГУ до виконання службових завдань з охорони громадського порядку в умовах воєнного стану, реалізації стандартів НАТО щодо підготовки військових фахівців;


2) гіпотезу, що рівень готовності майбутніх офіцерів НГУ до ведення бойових дій залежить від того чи залучаються до проведення занять офіцери – учасники бойових дій, чи здійснюється перегляд робочих програм навчальних дисциплін з урахуванням досвіду бойових дій, чи використовується сучасне актуальне матеріально-технічне забезпечення проведення занять;


3) перелік військово-професійних та військово-спеціальних компетентностей майбутнього офіцера НГУ для урахування їх у відповідних освітньо-професійних програмах першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для запровадження у їх зміст базового та фахового курсів тактичного рівня військової освіти (L-1А, L-1В);


4) ускладнення кадрового забезпечення освітньої діяльності ВВНЗ у процесу запровадження стандартів НАТО щодо підготовки військових фахівців, оскільки вони не зовсім суміщається з діючими нормативно-правовими актами;


5) залежність кар’єрного зростання офіцера у ВВНЗ від його професійного розвитку;


6) умови організації використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі ВВНЗ з урахуванням впливу на неї існуючих особливостей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МЕДВІДЬ, М., КТІТОРОВ, М., МЕДВІДЬ, Ю., КУРБАТОВ, А., ПАШИНСЬКИЙ, А., & КРИВОРУЧКО, В. (2022). ВРАХУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 29–37. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-4-29-37
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Михайло МЕДВІДЬ, Київський інститут Національної гвардії України

доктор економічних наук, професор, заступник начальника з навчально-методичної роботи

Максим КТІТОРОВ, Київський інститут Національної гвардії України

кандидат юридичних наук, заступник начальника з наукової роботи

Юлія МЕДВІДЬ, Київський інститут Національної гвардії України

кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця науково-організаційного відділу

Артем КУРБАТОВ, Київський інститут Національної гвардії України

викладач кафедри тактики та тактико-спеціальної підготовки

Андрій ПАШИНСЬКИЙ, Київський інститут Національної гвардії України

начальник чергової служби – оперативний черговий

Віталій КРИВОРУЧКО, Київський інститут Національної гвардії України

начальник курсу № 2 факультету забезпечення державної безпеки

Посилання

Про Воєнну доктрину України: постанова Верховної ради України від 19.10.1993 N 3529-XII, зі змінами від 21.12.2000, втратила чинність – від 01.02.2005. URL: https://cutt.ly/nMLivUw (дата звернення: 20.11.2022).

Конституція України від 28.06.1996, зі змінами від 01.01.2020. URL: https://cutt.ly/aMZhRDk (дата звернення: 20.11.2022).

Руснак І.С., Мірненко В.І., Касьяненко М.В., Оліферук В.М., Вітер Д.В. Інноваційна військова освіта: стан і перспективи розвитку. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 2022. № 28. С. 238–250.

Артамощенко В.С. Розвиток системи військової освіти. Розроблення програмного документа Кабінету Міністрів України. Наука і оборона, 2021. № 4. С. 26–33.

Про організацію підготовки офіцерського, сержантського складу у вищих військових навчальних закладах, закладах фахової передвищої військової освіти Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти: наказ Міністерства оборони України від 05.07.2022 року № 175.

Організаційно-методичні рекомендації з розроблення (коригування) основних освітніх документів з підготовки військових фахівців офіцерського, сержантського (старшинського) складу у вищих військових навчальних закладах, закладах фахової передвищої військової освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти: розпорядження Міністерства оборони України від 04.08.2022 року № 19691/з.

Медвідь Ю.І. Формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Глухів, 2019. 19 с.

Медвідь М.М., Бабков Ю.П., Шаповал О.М. Методика створення умов присвоєння професійної кваліфікації «офіцер тактичного рівня» здобувачеві за скороченими строками підготовки. Честь і закон, 2021. № 3 (78). С. 101–108.

Медвідь М.М., Тробюк В.І., Черніченко І.Ю., Д'яченко О.А., Хомякова В.І. Методика розвитку системи внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти, особливості здійснення її процедур та заходів у вищому військовому навчальному закладі. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2020. Вип. 3. С. 226–235.

Medvid, M., Dem’yanyshyn, V., Сhernichenko, I., Honchar, V., Liutyi, V. The Development of Readiness for the Educational Activities in Teachers of Higher Military Educational Institutions. Proceedings of the 2020 3rd International Seminar on Education Research and Social Science (ISERSS 2020), Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 2021. Volume 516, pp. 416–422. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.077.

Medvid, M., Trobyuk, N., Storoska, M., Lysychkina, O., Medvid, Yu. Experimental verification of the pedagogical conditions efficacy to build tolerance among future officers of the National Guard of Ukraine. SHS Web of Conferences, Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021). 2021. 104. DOI: 10.1051/shsconf/202110403014.

Медвідь М.М., Черніченко І.Ю., Сінна Л.Ю. Стратегія формування та розвитку системи зворотного зв’язку Національної академії Національної гвардії України. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України, 2021. № 2 (38). С. 82–87.

Медвідь М.М. Методика підготовки вищого військового навчального закладу до акредитації за критеріями оцінювання якості освітньої програми №№ 1 та 2. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2020. Вип. 1. С. 129–137.

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми: протокол НАЗЯВО від 17.11.2020 р. URL: https://cutt.ly/snYDa1F (дата звернення: 14.11.2022).

Про затвердження Положення про дистанційне навчання: Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466. URL: https://cutt.ly/2MvToqk (дата звернення: 14.11.2022).

Положення про використання технологій дистанційного навчання у Київському інституті Національної гвардії України. URL: https://cutt.ly/7MvTALA (дата звернення: 14.11.2022).

ОПП «Підвищення кваліфікації НПП та ПП з удосконалення освітнього процесу», 31 с. URL: https://cutt.ly/LMvRWob (дата звернення: 14.11.2022).