АСПЕКТ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я В ПЕДАГОГІЦІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Роман ПОЛІЩУК

Анотація

У статті аналізується досі малодосліджений аспект педагогічних позицій Г.С. Сковороди, а саме – його ставлення до проблеми здоров’я людини, його важливості в людському житті, необхідності дбати про здоров’я дітей, у т.ч. під час їхнього навчання. Показується, що зазначені педагогічні ідеї, як і багато інших, письменник-мислитель передавав образною формою. Наголошується а суголосності педагогічних ідей Г. Сковороди з відповідними ідеями європейських педагогів-мислителів, передовсім Я.А. Коменського та Ж.-Ж. Руссо.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПОЛІЩУК, Р. (2022). АСПЕКТ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я В ПЕДАГОГІЦІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4), 94–98. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-4-94-98
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Роман ПОЛІЩУК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри теорії та методики фізичної культури

Посилання

Любар О.О. Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки. Київ: Знання, 2006. 448 с.

Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических починений: в 4 т. Москва: Физкультура и спорт, 1951. Т.1. 444 с.

Стельмахович М.Г. Григорій Сковорода і народна педагогіка. Сковорода Григорій. Образ мислителя / Відповід. ред. В.І. Шинкарук, І.П. Стогній. Київ, 1997. с. 248–254.

Зязюн І. Г.С. Сковорода і П.Д. Юркевич про філософію освіти і педагогічної дії. Сковорода Григорій. Образ мислителя / Відповід. ред. В.І. Шинкарук, І.П. Стогній. Київ, 1997. с. 240–247.

Сковорода Г. Твори: у 2 т. Київ: Обереги, 1994. Т.1. 528 с.

Сковорода Г.С. Розмова про істинне щастя. Харків: Прапор, 2002. 280 с.

Сковорода Г. Твори: у 2 т. Київ: Обереги, 1994. Т.2. 480 с.

Сисоєва С., Соколова І. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. Київ: ЦУЛ, 2003. 308 с.

Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. Харків: ОВС, 2002. 240 с.