ОСВІТА У СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ: МІЖ ПАРАДИГМАМИ КЕРІВНИЦТВА І ЛІДЕРСТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій ТИМОШЕНКО
Лариса ЗАВГОРОДНЯ

Анотація

В основу статті покладено ідею про те, що якість освіти у сфері менеджменту значною мірою залежить від чіткості концептуальних орієнтирів, на яких будуються і реалізуються освітні програми підготовки управлінців. На думку авторів, яка спирається на численні дослідження інших науковців, висновки та рекомендації практиків, сьогодні закладам вищої освіти недостатньо готувати тільки менеджерів або тільки лідерів. Натомість їх зусилля доцільно спрямувати на виховання менеджерів-лідерів, що відповідатиме сутності й завданням управління в нових реаліях і дасть змогу ефективно реагувати на комплекс викликів в умовах невизначеності і нестабільності. Для цього вкрай важливо збалансувати в системі підготовки майбутнього менеджера освітні компоненти парадигми керівництва і лідерства за принципом їх взаємодоповнювальності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТИМОШЕНКО, Ю., & ЗАВГОРОДНЯ, Л. (2022). ОСВІТА У СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ: МІЖ ПАРАДИГМАМИ КЕРІВНИЦТВА І ЛІДЕРСТВА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4), 18–24. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-4-18-24
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Юрій ТИМОШЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат філологічних наук, доцент, 
в.о. завідувача кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Лариса ЗАВГОРОДНЯ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка філологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Посилання

Національна економічна стратегія на період до 2030 року: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25

Стратегія людського розвитку: затверджена Указом Президента України від 2 червня 2021 року № 225/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/225/2021#n11

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022−2032 роки: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 286-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/286-2022-%D1%80#n12

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021−2027 роки: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11

Стратегія розвитку Черкаської області на період 2021–2027 років: затверджена рішенням Черкаської обласної ради від 11.09.2020 р. № 38-9/VII. URL: http://strategy2027-ck.gov.ua/wpcontent/uploads /2021/01/Strategiya-rozvytku-CHerkaskoyi-oblasti-2021-2027.pdf

Нестуля О.О. Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.): навч. посіб. Полтава: ПУЕТ, 2016. 375 с.

Нестуля О. О. Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – початок ХХІ ст.): навч. посіб. Полтава: ПУЕТ, 2016.277 с.

Аппело Ю. Менеджмент 3.0. Agile-менеджмент. Лідерство та управління командами / пер. Г. Якубовська. Харків: Фабула, 2019. 432 с.

Коллінз Дж. Від хорошого до величного / пер. з англ. О. Савчин. Київ: Наш формат, 2018. 368 с.

Коллінз Дж. Величні за власним вибором / пер. з англ. В. Заборов. Київ: Наш формат, 2016. 384 с.

Максвелл Дж.К. 5 рівнів лідерства / пер. Т. Курінко. Харків: Фабула, 2019. 304 с.

Daft R.L. The leadership experience. URL: https://nibmehub.com/opac-service/pdf/read/The %20Leade-?ship%20Experience-Daft-%20R.L.-%207ed.pdf

Калашнікова С.А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства: монографія. Київ: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. 380 с.

Калашнікова С. А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.06. Київ, 2011. 462 с.

Peters T.J. Liberation management. New York: Fawcett Columbine, 1992. 884 p. URL: https://archive.org/details/liberationmanage00pete/page/n7/mode/2up

Ackoff R.L. Creating the corporate future. Plan or be planned for. New York: John Wiley & Sons, 1981. 321 c.

Daft R.L. Management. Cengage learning, 2016. 800 p. URL: https://books.google.com.vc/books?id=X0F-BAAAQBAJ&printsec=copyright&rview=1&source=gbs_pub_info_r#v=onepage&q&f=false

Kotter J.P. A Force for Chahuge: How Leadership Differs From Management. New York: The Free Press A Division of Macmillan, Inc., 1990. 178 p. URL: https://ia804702.us.archive.org/29/items/AForceForChange/AForceForChange.pdf

Mintzberg H. Managing. Berrett-Koehler and Pear-son, 2009. URL: https://www.bkconnection.com /books/title/managing

Тимошенко Ю.В., Завгородня Л.В. Soft skills та особистісні якості керівника закладу освіти як основа розвитку його управлінської культури. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки», 2021. Вип.4. С. 18 – 24.

Ackoff R.L. Ackoff’s Fables: Irreverent Reflections on Business and Bureaucracy. New York: John Wiley & Sons, 1991. 240 c.

Adizes I. The ideal executive: why you cannot be one and what to do about it. A New Paradigm for Management. Santa Barbara: The Adizes Institute Publishing, 2004. 79 p. URL: https://silo.tips/download/the-ideal-executive-why-you-cannot-be-one-and-what-to-do-about-it.