ПЕРІОДИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ МУЗИЧНО-ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Анатолій МАРТИНЮК

Анотація

Визначено, що українська диригентсько-хорова школа історично формувалася в контексті розвитку національної музичної культури, мистецької, зокрема музичної, освіти як парадигм духовності української нації, її світогляду і ментальності – художньої та педагогічної.


Проаналізовано авторські історичні періодизації музично-педагогічної освіти, орієнтовані на інтерпретацію національної історії в аспекті осмислення ролі музики як засобу навчання та виховання, проілюстровані потужною панорамою історичних мистецько-освітніх фактів.


Методологія дослідження має своїм підґрунтям системний, історичний та культурологічний підходи.


Обґрунтовано авторську періодизацію формування диригентсько-хорової школи в контексті історії музично-освітніх процесів у якій виділено два періоди: перший – становлення диригентсько-хорової школи в Україні (початковий етап, Х – ХVIIІ ст.; кумулятивний етап, кінець ХVIIІ ст. – до початку ХХ ст.), другий – розвиток сучасної диригентсько-хорової школи в Україні (каталізаційний етап, 1910–1950 рр., зрілий етап, 1960–2020 рр.). Доведено, що перший період (Х–початок ХХ ст.) характеризується зародженням української диригентсько-хорової школи, зростанням духовно-формуючого впливу на суспільство хорового мистецтва і освіти, накопиченням основних рис феномена. Проаналізовано другий період (19102020 рр.),який характеризується активізацією творчих, педагогічних здобутків діячів хорової культури і педагогіки. Виокремлено каталізаційний етап (1910–1950 рр.), на якому відбувається прискорення процесів національного культуротворення, централізації системи національної музичної освіти. Проаналізовано зрілий етап (1960–2020 рр.), якому притаманні процеси дерусифікації, національної самоідентифікації, регіоналізації, європеїзації.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАРТИНЮК , А. (2023). ПЕРІОДИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ МУЗИЧНО-ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (1), 97–102. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4782
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Анатолій МАРТИНЮК , Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор педагогічних наук, професор катедри мистецьких дисциплін і методик навчання

Посилання

Горбенко С.С. Розвиток ідей гуманістичного виховання учнів засобами музики (XX – поч. XXI ст.): монографія. Київ: Кафедра, 2015. 407 с.

Ващенко Г. Виховна роль мистецтва. Праці з педагогіки та психології. Київ: 2000. Т.4. С. 196–256.

Соломаха С. Естетика краси й добра в мистецт-ві. Мистецтво та освіта, 2009. №3. С. 2–6.

Ніколаї Г.Ю. Витоки музично-педагогічної освіти в Україні. Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О.П. Рудницька [та ін.]; заг. ред. О.В. Михайличенко. Суми: СумДПУ ім. А.С. Ма-каренка, 2010. С. 159–182.

Черкасов В.Ф. Теорія і методика музичної осві-ти: підручник. Кіровоград, 2014. 527 с.

Корній Л. Історія української музики. Київ-Харків-Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1996. Ч. I. 314 с.

Михайличенко О.В. Музично-естетичне вихо-вання дітей та молоді в Україні (друга половина XIX – початок ХХ ст.): монографія. Київ: Видав-ничий центр КДПУ, 2000. 340 с.