ХАКАТОН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія ШАФОРОСТ
Олена ЛУТ
Віктор СМАЛИУС
Олександр ШЕВЧЕНКО

Анотація

Розглядаються теоретичні та практичні питання підготовки, організації та проведення освітніх хакатонів у закладах загальної середньої та вищої освіти. Зроблено припущення, що хакатон може стати інноваційним форматом при вивченні хімії. Розглянуто можливі функції хакатону в освітньому процесі та зосереджена увага на доцільності використання хакатону. Окреслено етапи проведення хакатону, його цілі та завдання. Описано метод проведення хакатону як нового виду навчальної діяльності; доведено його актуальність у сучасному освітньому процесі; проаналізовано важливість цього методу у формуванні компетентної особистості; перераховані правила та поради, які сприяють успішному проведенню заходу, описані можливі ризики, з якими можуть зіткнутися організатори та учасники під час хакатону, зазначені їх причини та способи уникнення для хакатонів різних типів; проаналізовано етапи хакатону та описано правила успішного проведення кожного з них.


Освітній хакатон, проведений авторками статті з метою покращення методів взаємодії викладача та учнів у межах викладання хімії, дозволив вирішити низку нагальних питань, отримати вагомі результати. Проведення хакатону в системі хімічної освіти може створювати та зміцнювати активне навчання, креативне мислення, мультидисциплінарну командну роботу, інновації та генерацію нових ідей. Він також включає численні процеси обміну знаннями, інтеграції та створення, а також навчальне середовище, яке дозволяє здобувачам освіти використовувати свої фактичні та процедурні знання у кумедний, мотивуючий та спільний спосіб.


Впровадження хакатонів в освітній процес активізує ключові компетентності учасників, зокрема розвиток соціальної, громадянської, інформаційної та комунікативної компетентностей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШАФОРОСТ, Ю., ЛУТ, О., СМАЛИУС, В., & ШЕВЧЕНКО, О. (2023). ХАКАТОН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ . Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 80–86. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-80-86
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Юлія ШАФОРОСТ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка хімічних наук, доцентка, завідувачка катедри хімії та наноматеріалознавства

Олена ЛУТ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка хімічних наук, доцентка, доцентка катедри хімії та наноматеріалознавства

Віктор СМАЛИУС, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат хімічних наук, доцент, доцент катедри хімії та наноматеріалознавства

Олександр ШЕВЧЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат хімічних наук, доцент, доцент катедри хімії та наноматеріалознавства

Посилання

Zukin S., Papadantonakis M. Hackathons as Co-optation ritual: Socializing workers and institutionalizing innovation in the “new” economy. Emerald Publishing Limited, 2017. С. 157–181. https://doi.org/ 10.1108/S0277-283320170000031005.

Briscoe G., Mulligan C. Digital innovation: The hackathon phenomenon. Queen Mary University London, 2014. P. 1–13. https://core.ac.uk/download/pdf/30697508.pdf.

Романюк І. Упровадження інноваційної освітньої діяльності у навчальному закладі. Практика управління закладом освіти, 2016. № 2.

С. 23–33.

Долгова О. В. Хакатон як інноваційна форма STEM-освіти: досвід практичної діяльності ліде-рів учнівського самоврядування. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць, 2017. Вип. 21. Кн. 1. C. 180–190. https://zbirnyk.ipv.org.ua /ua/arkhiv-vipuskiv/product/view/19/371.

Степаненко О.К., Шафорост Ю.А., Москалюк О.П. Дистанційні платформи для навчання і саморозвитку учнів та студентів під час воєнного стану. Перспективи та інновації науки, 2022. №7(12). С. 417–428. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-7(12)-417-428.

Шафорост Ю. А., Лут О. А., Таран В. Р. Інтегрований підхід до розвитку дослідницьких умінь учнів середніх класів у процесі вивчення хімії. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: збірник наукових праць, 2022. Вип. 11. С. 146–154. https://doi.org/10.33251/2522-1477-2022-11-146-154.

Пожарицький О., Шафорост Ю. Особливості дистанційного викладання хімічних дисциплін в аграрних закладах вищої освіти. Вісник науки та освіти, 2022. №6(6). C. 185–193. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2022-6(6)-185-193.

Калініна Л.В., Папіжук В.О. Хакатон як інноваційний формат професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови в світлі нової української школи. Інноваційна педагогіка, 2023. Вип. 55. Т. 2. С. 37–41. https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2023/55.2.7.

Ткаченко О. Гейміфікація освіти: формальний і неформальний простір. Актуальні питання гуманітарних наук, 2015. Вип. 11. С. 303–309. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_11_45.

Макаревич О. Гейміфікація як невід’ємний чин-ник підвищення ефективності елементів дистан-ційного навчання. Молодий вчений, 2015. №2 (17), 275–278.

Кириченко В., Нечерда В. Хакатон як технологія формування соціально успішної особистості уч-ня. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2002. №25. С. 156–168. https://lib.iitta.gov.ua/735103/1/257-Article%20Text-467-1-10-20221228.pdf.

Долгова О. В. Хакатон як інноваційна форма STEM-освіти: досвід практичної діяльності ліде-рів учнівського самоврядування. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2017, Вип. 21(1). С. 180–190.

Linnell N., Figueira S., Chintala N., Falzarano L., Ciancio V. Hack for the homeless: A humanitarian technology hackathon. Global Humanitarian Technology Conference (IEEE), 2014. P. 1–8. https://doi.org/10.1109/GHTC.2014.6970341.

Коляденко С.В. Вплив цифрової економіки на глобалізацію. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2020. № 2. С. 104–118.

Петрович С.Д., Тичук Р.Б. Використання технології розвитку критичного мислення в процесі проведення освітнього хакатону. Комп’ютер у школі та сім’ї: науково-методичний журнал, 2016. № 5. С. 16–20.