МОТИВАЦІЯ УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Анна ТРЕТ’ЯКОВА

Анотація

З огляду на те, що формувальне оцінювання є ключовим елементом концепції Нової української школи, і на те, що вмотивованість учнів до навчання відзначається важливою складовою успішної реалізації цієї концепції, проведено аналіз вікових особливостей учнів 5–6 класів в контексті їх мотивації до навчання та, зокрема, до вивчення математики. Учні цього перехідного між молодшим шкільним та підлітковим віком періоду відрізняються посиленням соціальних мотивів діяльності.


На основі цього аналізу сформульовано рекомендації, щодо підбору інструментів формувального оцінювання.


Запропоновано стратегію застосування подібних інструментів впродовж навчального процесу так, щоб вони максимально ефективно стимулювали закріплення діяльнісної мотивації учнів саме навколо вивчення математики і підготовки до її уроків. Спочатку потрібно зробити акцент на зацікавлення учнів предметом, а потім плавно перейти до надання їм можливості соціалізуватися з застосуванням своїх математичних знань. Під кінець розглянутого періоду варто максимально простимулювати рефлексивну діяльність учнів, аби ті усвідомлювали свій математичний рівень і важливість цих знань у своєму подальшому житті. Серед запропонованих Міністерством освіти і науки Україні інструментів формувального оцінювання обраний перелік інструментів, які найкраще підходять для застосування на уроках математики і покривають вимоги викладені у описаній стратегії.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТРЕТ’ЯКОВА, А. (2023). МОТИВАЦІЯ УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 128–133. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-128-133
Розділ
СЕРЕДНЯ ОСВІТА (за предметними спеціальностями)
Біографія автора

Анна ТРЕТ’ЯКОВА, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

магістрантка спеціальності 014 «Середня освіта (Математика)»

Посилання

Державний стандартом базової середньої освіти: Постанова Кабінету міністрів України № 898 від 30 вересня 2020 року.

Нова українська школа: Концептуальні засади реформування середньої школи від 27.10.2016 р.

Що таке формувальне оцінювання, чому воно потрібне учням і які основні виклики. НУШ. URL: https://nus.org.ua/view/shho-take-formuvalne-otsinyuvannya-chomu-vono-potribne-uchnyam-i-yaki-osnovni-vyklyky/ (дата звернення: 18.11.2022).

Гривко А., Ващенко Л. Поточне та формувальне оцінювання в базовій та старшій профільній школі. Український педагогічний журнал, 2021. № 2. С. 72–83.

Кабан Л.В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі. Народна освіта: наукове фахове видання. 2017. № 1. С. 88–95.

Роміцина Л.В. Стратегії формування навчальної мотивації учнів на уроках математики в умовах реформи «Нова українська школа». Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2022. № 84. С. 137–141.

Артюшина М.В., Журавська Л.М., Колесніченко Л.А. та ін. Психологія діяльності та навчальний менеджмент / За заг. ред. М. В. Артюшиної. Ки-їв: КНЕУ, 2008. 336 с.

Власова О. Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник. Київ: Либідь, 2005. 400 с.

Пузиревич А. Вікові особливості учнів 5–10 класів. Slideshare.net. URL: https://www.slideshare.net/artemvalentinovich/510-65969563 (дата звернення: 16.11.2023).

Методичні рекомендації щодо особливостей орга-нізації освітнього процесу у першому (адаптивно-му) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової серед-ньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»: Лист МОН № №4.5/2303-21 від 06.08.21 року.