АКАДЕМІЧНИЙ РИСУНОК ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна КАСЬЯН
Ольга ВАКУЛЕНКО

Анотація

У статті розглядається місце рисунка у підготовці фахівців з графічного дизайну, орієнтований на будь-яку систему візуальних комунікацій, що застосовуються у різних галузях знань. Візуально-комунікативні напрями бурхливо розвиваються, базуючись на досягненнях сучасної поліграфії й цифрових технологій, тому попит на досвідчених графічних дизайнерів у інформаційну епоху зростає з кожним роком.


Проведене дослідження має практичне значення, що підтверджує значущу роль рисунка у формуванні художньо-образного мислення студентів. Це дає можливість стати конкурентоспроможними на вітчизняному та закордонному ринку праці, здатними розв’язувати творчі візуально-комунікативні задачі, що спонукає до безперервного саморозвитку та самовдосконалення протягом усієї професійної діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАСЬЯН, Т., & ВАКУЛЕНКО, О. (2023). АКАДЕМІЧНИЙ РИСУНОК ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 45–51. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-45-51
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Тетяна КАСЬЯН, Черкаський державний бізнес-коледж

заслужена художниця України, кандидатка педагогічних наук, доцентка,
завідувачка катедри дизайну та соціально-культурних дисциплін

Ольга ВАКУЛЕНКО, Черкаський державний бізнес-коледж

викладачка катедри дизайну та соціально-культурних дисциплін

Посилання

Рисунок та основи композиції: Методичні вказі-вки до практичних занять для здобувачів почат-кового рівня (короткий цикл) вищої освіти освіт-ньо-професійної програми «Технології легкої промисловості» галузь знань 18 Виробництво та технології спеціальності 182 Технології легкої промисловості денної форми навчання для групи 41 ТЛП / уклад. Г.П. Іванченко. URL: https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/11230/mod_resource/content/1/Мет_вказ_до_практ_зан_%20Рисунок%20та%20основи%20композиції_41тлп_Іванченко.pdf

Мартинюк С.Л. Рисунок у підготовці фахівців графічного дизайну. Катедра дизайну Косівсько-го інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв: офіційний сайт. URL: https://artkipdm.kosiv.org.ua/2014/12/19/1035/

Прохорова Н.А. Академічний рисунок як фунда-мент творчої грамотності для формування твор-чої особистості. Арт-простір, 2016. Вип. 2. С. 99–102.

Сухенко В., Засипкін О. Академічний рисунок в умовах дистанційного навчання. Українська ака-демія мистецтва, 2020. Вип. 29. С. 72–78.

Академізм. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Академізм.

Місце академізму в історії мистецтва. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Академізм# Місце_академізму_в_історії_мистецтва.

Примаченко Я. Українська академія мистецтв. Цей день в історії. URL: https://www.jnsm.com.ua/h/1218Q/.

Авер’янова Н. Розвиток мистецтвознавства та художньої освіти в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст. Одеський історико-краєзнавчий музей: офіційний сайт. URL: http://www.history.odessa.ua/ publication8/stat07.htm.

Нечипаренко В. Що потрібно знати, освоюючи академічний рисунок. Step to drawing. URL: https://www.steptodrawing.com/post/shcho-potribno-znaty-osvoyuyuchy-akademichnyy-rysunok

Що таке штрих? Особливості штрихування олів-цем. Всі на урок. URL: https://yrok.pp.ua/mistectvo-ta-rozvagi/5254-scho-take-shtrih-osoblivost-shtrihuvannya-olvcem.html

Головатий Р. Основи графічного дизайну та проектної графіки: конспект лекцій. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2019. 80 с. URL: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/5778/1/Основи%20графічного%20дизайну%20та%20проектної%20графіки.pdf.

Касьян Т.К. Роль мистецтва у формуванні національної ідентичності. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 2018. Вип. 6.

С. 57–61.