ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОСВІТУ ДОРОСЛИХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тимофій ДЕСЯТОВ

Анотація

Статтю присвячено вивченню тенденцій розвитку міжнародної інтеграції в андрагогічній галузі.


Доведено, що андрагогіка, як наука про навчання дорослих, зростає важливістю у світі, особливо у зв’язку зі змінами в економіці, технологіях та соціальних умовах. Розглянуті основні виклики та тенденції у сфері міжнародної андрагогічної інтеграції, а також представлені стратегії та рекомендації для її подальшого розвитку.


Зазначено, що глобалізація освіти дорослих визначається як процес взаємодії та інтеграції освітніх систем, програм, практик та інституцій різних країн та регіонів з метою забезпечення якісної освіти для дорослих на міжнародному рівні.


З’ясовано, що у країнах Заходу освіта дорослих постає у двох основних формах: європейській та американській.


Доведено, що особливе місце в реалізації ідеї освіта протягом усього життя відводиться університетам.


Акцентовано увагу на те, що глобалізація, швидкий розвиток технологій та зміни в економічній сфері ставлять перед андрагогічними спеціалістами нові виклики та завдання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЕСЯТОВ, Т. (2023). ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОСВІТУ ДОРОСЛИХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 5–9. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-5-9
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Тимофій ДЕСЯТОВ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, професор катедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Посилання

Falasca M. (2011). Barriers to adult learning: Bridging the gap. Australian Journal of Adult Learning, 2011. Vol. 51(3). p. 583–590. URL: https://search.informit.org/doi/10.3316/ielapa.798380847429578.

Convergence or divergence of ideas on andragogy in different countries. URL: https://edu1040.teluq.ca/teluqDownload.php?file=2017/01/Savicevic.pdf

Lynch D.E. ISO and the International Standardiza-tion of Adult Education. In Handbook of Blended Shore Education/Strohschen G.I. 2009, Springer, Boston, MA. (PP. 63–64). https://doi.org/10.1007/978-0-387-09443-4_4.

Neuroandragogy: A nerology approach to adult education and learning. https://www.umsl.edu/ ~henschkej/articles/added_05_07/Ch_28_Neuroandragogy.pdf

Distance Education: An Information Age Approach to Adult Education. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=1GVvNBPvBhoC&oi=fnd&pg=PR5&dq=approaches+to++adult+education&ots=8P6uSYvPA6&sig=tE1Pr-_dpCkRmVi5Bbz7ZNuoKPQ&redir_esc=y#v=onepage&q=approaches%20to%20%20adult%20education&f=false.

Eynon R. Becoming digitally literate: Reinstating an educational lens to digital skills policies for adults URL: https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com /doi/10.1002/berj.3686

Toiviainen, H., Kersh, N., Hyytiä, J. (2019). Under-standing vulnerability and encouraging young adults to become active citizens through education: the role of adult education professionals. Journal of Adult and Continuing Education, Vol. 25(1). p. 45–64. https://doi.org/10.1177/1477971419826116; https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1477971419826116

Десятов Т. Актуальні проблеми освіти дорослих у контексті глобалізації Порівняльна професійна педагогіка, 2012. №1. С. 6–13.

Тимчук Л. Вплив європейської теорії і практики освіти дорослих на розвиток освіти дорослих в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Naukowa przestrzen Europy – 2013: materialy IX Miedz-?narodowej naukowi-praktycznej konferencji. Pedagogiczne nauki. Przemysl, 2013. №22. С. 20–27.

Delors J. Education – hidden treasure. Report of the International Commission on Education for the XXI Century to UNESCO, Sofia, 1996. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590

Інтернаціоналізація освіти. URL: https://chat.openai.com/share/1aacc4cc-c8dd-4e36-854c-453b92ef9f7b.

Співпраця в сфері освіти. URL: https://chat.openai.com/share/38f01401-cbc5-4239-b58b-9e62d59f2a33.

Міжнародна співпраця в галузі освіти. URL: https://chat.openai.com/share/4bcb57d3-8c26-4ecb-8193-f1ee5d8fdab1.

Зміцнення мереж співпраці. URL: https://chat.openai.com/share/41f6c01e-6df9-4b6a-806c-452691320b9d.

Міжнародна андрагогічна інтеграція. URL: https://chat.openai.com/share/3c2baf0c-d33c-47f6-8b9f-fbd05134c633.