РОЗРОБКА ПРОГРАМИ «КАДРИ» В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана БАБЕНКО

Анотація

У статті представлено програму «Кадри» в закладі загальної середньої освіти.


Наголошено, що адміністрація кожного конкретного закладу освіти може визначити, що саме треба удосконалювати в кадровій політиці, щоб створити такого вчителя, якого потребує час.


Визначено, що для сформування кадрової політики, керівник має дотримуватися ряду позицій, які допоможуть у визначенні кадрових потреб організації, зокрема здійснити стратегічний аналіз зовнішнього середовища та та прогнозування розвитку закладу освіти.


Розкрито концепції ролі кадрів у кадровому менеджменті: використання трудових ресурсів, керування персоналом, керування людськими ресурсами, керування людиною.


Доведено, що кадрова інноватика зумовлює два взаємопов’язаних блоки: введення в кадрову систему нових елементів, форм та методів; виведення із кадрової системи застарілих елементів, форм, методів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БАБЕНКО, С. (2023). РОЗРОБКА ПРОГРАМИ «КАДРИ» В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 60–66. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-60-66
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Світлана БАБЕНКО, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Київ)

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
директорка загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 Вугледарської міської ради Донецької області

Посилання

Коростельов О.О., Лодатко Є.О. Підготовка управлінських кадрів системи освіти до аналітичної діяльності. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 2010. Вип. 183. Ч. 1. С. 125–129.

Івенко Л.І. Як стимулювати творчу працю вчителя? Філософія освіти і педагогіка, 2004. № 2. С. 100–104.

Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти. Київ: Ніка-Центр, 2000. 331 с.

Маслов В.І., Драгун В.П., Шаркунова В.В. Теоретичні основи педагогічного менеджменту: навч. посібник для працівників освіти. Київ, 1996. 86 с.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення 20.10.2023).

Мартинець Л.А. Управлінська діяльність керівника навчального закладу: навч. посібн. Вінниця, 2018. 196 с.

Рабченюк Т.С. Внутрішкільне управління: практичний посібник. Київ: Рута, 2000. 176 с.