ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена СТЕПАНИШЕНА

Анотація

Досліджується індивідуалізація змішаного навчання іноземної мови здобувачів освіти у педагогічних коледжах.


Проаналізовано питання переходу здобувачів освіти на дистанційне навчання, що зумовлено пандемією та воєнним часом, і це стало серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу. Процес навчання та викладання нерозривно пов’язаний із вимогами й замовленням суспільства, яке по суті й регулює та корегує процес розвитку і навчання підростаючого покоління.


Представлено стислу класифікацію електронних застосунків та інтерактивних дидактичних посібників, досліджується вплив Інтернету та мобільних засобів на покращення мовних навичок студентів. Використання сучасних педагогічних технологій (навчання у співпраці, проєктна методика, інтернет-ресурси допомагають реалізувати особистісно орієнтований підхід, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію змішаного навчання іноземної мови з урахуванням вікових особливостей, здібностей студентів, рівня навченості, їхніх схильностей та можливостей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СТЕПАНИШЕНА, О. (2023). ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 94–100. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-94-100
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Олена СТЕПАНИШЕНА, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

аспірантка

Посилання

Амеліна О.С. Дистанційне та змішане навчання. Досвід, поради, інструменти. Харків: Основа, 2022.

Гокіна Н.О. Яку стратегію обрати, щоб бути цікавим. Англійська мова в початковій школі, 2011. №7(80). С. 38–39.

Плугатарьова О. Використання інтернет-ресурсів на уроках англійської мови. English, 2013. №20(620). С. 4–6.

Іванова Т.Г. Організація роботи з творчо обдаро-ваними дітьми на уроках. Англійська мова і література, 2012. №10(344). С. 2–8.

Ткачук М.М. Вислови відомих людей про профе-сію вчителя. Бібліотека методичних матеріалів. URL: https://vseosvita.ua/library/dodatkovij-material-vislovi-vidomih-ludej-pro-profesiu-vcitela-358701.html

Даниленко, І.В. Навчання в співпраці як різно-вид особистісно орієнтованого підходу у викладанні іноземної мови. Англійська мова і література, 2012. №4(338). С. 2–4.

Нягу О. Сучасні методи засвоєння навчального матеріалу. English, 2015. №23(671). С. 11–12.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Вид. 2-е, випр. і перероб. / кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої). Київ: Ленвіт, 2002. С. 249– 250.

Момот О.В. Прогресивні інноваційні методики і технології. Англійська мова в початковій школі, 2011. №8(81). С. 28–35.

Дьоміна О.М. Метод проектів як засіб розвитку творчої особистості та ефективної співпраці уч-нів і вчителя. Англійська мова і література, 2012. №3(337). С. 7.