ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валентина МОВЧАН
Лілія ПІДМОГИЛЬНА

Анотація

У статті розглянуто особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до образотворчої діяльності учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Акцентовано, що образотворче мистецтво допомагає формувати уявлення про світ на основі чуттєвого досвіду, спостереження, уяви та практичної діяльності. Образотворча діяльність учнів у початковій школі – це спільна робота вчителя й учнів, спрямована на планування, організацію, проведення творчого процесу із урахуванням індивідуальних художніх здібностей молодших школярів.


Визначено, що в епоху діджиталізації крім традиційних методів і прийомів підготовки майбутніх учителів початкових класів до образотворчої діяльності учнів, варто звернути увагу на інтернет сервіси, що стають більш поширеними в умовах технологічного прогресу суспільства.


Проаналізовано низку інтернет сервісів, які можна застосовувати у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до образотворчої діяльності учнів: Google Arts and Culture, Daily Art, Bing, Animated Drawings, Stop Motion Studiо, Touch Van Gogh, Quiz Art.


Зазначено, що такі інтернет сервіси допомагають поглиблювати знання студентів із мистецтвознавства та розширювати уявлення про новітні мистецькі практики.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МОВЧАН, В., & ПІДМОГИЛЬНА, Л. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 122–127. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-122-127
Розділ
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Біографії авторів

Валентина МОВЧАН, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка катедри початкової освіти

Лілія ПІДМОГИЛЬНА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

викладачка катедри початкової освіти

Посилання

Сотська Г.І., Кузьменко Г.В. Методологічні аспе-кти підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. ScienceRise: Pedagogical Education, 2019. №2(29). URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27128/2/H_Sotska_H_Kyzmenko_SRPE.pdf (дата звернення: 15.11.2023).

Бровченко А., Тименко В. Розвиток проєктно-творчої обдарованості єства в системі українсь-кої дизайн-освіти. Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2022. №2(85). С. 13–21. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20407 (дата звернення 19.11.2023).

Алтухова А., Азаркіна М., Лісунова Л., Чєн Н., Чаус Д. Теоретичні і методичні основи образот-ворчого мистецтва (для здобувачів другого освітнього рівня (магістр) спеціальності 014 – «Середня освіта. Образотворче мистецтво»): Навчально-педагогічний посібник / за заг. ред. Т.В. Паньок. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. 80 с.

Google Arts and Culture. URL: https://artsandculture.google.com/ (дата звернення: 23.11.2023).

Daily Art. URL: https://www.getdailyart.com/ (дата звернення: 23.11.2023).

Bing. URL: https://www.bing.com/images/create/ (дата звернення: 23.11.2023).

Animated Drawings. URL: https://sketch.metademolab. com/ (дата звернення: 23.11.2023).

Stop Motion Studio. URL: https://www.cateater. com/ (дата звернення: 23.11.2023).

Touch Van Gogh. URL: https://cutt.ly/swFnmA4V (дата звернення: 23.11.2023).

Quiz Art. URL: https://cutt.ly/vwFnE51b (дата звернення: 23.11.2023).