ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана СТРЕЛЬБИЦЬКА

Анотація

Статтю присвячено інтерактивним технологіям виховання соціальної зрілості старшокласників.


Проаналізовано сутність понять «технологія», «інтеракція», «інтерактивні технології» в наукових джерелах. З’ясовано, що соціальну зрілості старшокласників можна виховувати завдяки впровадженню інтерактивних методів виховання та розглядати їх як інноваційні методи, за допомогою яких здійснюється переведення особистості учня в позицію активного суб’єкта виховного процесу.


Розкрито особливості підліткового віку, їх вплив на виховання соціальної зрілості старшокласників та на загальний розвиток особистості.


Досліджено класифікацією інтерактивних технологій, розглянуто технології кооперативного навчання, технології ситуативного моделювання, інтерактивні технології колективно-групового навчання, технології опрацювання дискусійних питань.


Обґрунтовано переваги зростання активності учасників освітнього процесу, сутність якого полягає в організації cпiльного пpoцecу пiзнaння, чepeз дiaлoг учнiв мiж coбoю та вчителем, в якому учень є активним учасником взаємодії.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СТРЕЛЬБИЦЬКА, С. (2023). ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 146–151. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-146-151
Розділ
СЕРЕДНЯ ОСВІТА (за предметними спеціальностями)
Біографія автора

Світлана СТРЕЛЬБИЦЬКА, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка катедри педагогіки та освітнього менеджменту

Посилання

Прокопенко І.Ф. Педагогічні технології. Харків: Колегіум, 2005. 224 с.

Mead G.H. Mind, Self, and Society from the Stand-point of a Social Behaviorist. Chicago: University of Chicago Press, 1934. 401 p.

Бондар С.П. Проблеми оновлення методів навчання у сучасній школі. Наукові записки: збірник наукових праць. Київ, 2000. С. 9–17.

Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник. Київ: А.С.К., 2004. 192 с.

Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С. Інтерактивні технології навчання у вищому педагогічному навчальному закладі. Вінниця: Планер, 2013. 309 с.

Дичківська І.С. Інноваційні педагогічні техноло-гії. Київ: Академвидав, 2004. 320 с.

Петренко О.В. Інноватика у вихованні: засадни-чі положення. Інноватика у вихованні: збірник наукових праць, 2015. Вип. 1. С. 38–48.

Штепа О.С. Формування особистісної зріло-сті у підлітковому і юнацькому віці. Педагогіка та психологія, 2008. №1(15). С. 129–146.

Власова О.І. Провідні чинники розвитку соціаль-ного потенціалу особистості. Соціальна психо-логія, 2005. №2. С. 55–63.

Кендзьор, П.С. Інтеграція через діалог. Система організації полікультурного виховання в школі. Львів: Видавничий Дім «Панорама», 2016. 378 с.

Хом’як А.П. Педагогічна технологія як інтегративна модель навчально-виховного процесу. Молодь і ринок, 2014. № 9 (116). С. 44–49.

Ягоднікова В.В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищий школі. Київ: Видавничий дім «Персонал», 2009. 80 с.

Кадемія М.Ю. Інтерактивні засоби навчання. Вінниця: Планер, 2010. 217 с.

Ващенко Г.Г. Основні умови розумового виховання української молоді. Праці з педагогіки та психології [Київ: Школяр. Фада. ЛТД], 2000. С.115–140.

Великий тлумачний словник сучасної українсь-кої мови. / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ: Перун, 2005. 1725 с.