ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДОНЕЧЧИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дмитро Володимирович Єфімов

Анотація

У статті розглядається економічний розвиток в усіх промислових галузях та їх вплив на управління та організацію роботи в учбових установах, а також розвиток й формування народної освіти Донеччини (наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.). Висвітлюються питання діяльності промисловців Півдня Росії та їх внесок у початкову професійну освіту Донбасу, розвиток залізничної мережі на Донеччині, що сприяло значному розширенню закладів народної освіти та професійній робітничих кадрів на території Донецького регіону.

Мета статті – охарактеризувати економічний розвиток Донбасу та фактори, що впливали на забезпечення та формування початкової професійної освіти Донеччини. Методи дослідження. Науковий аналіз даних, історичної та педагогічної літератури, систематизація й узагальнення досвіду провідних педагогів.

Реформи другої половини ХІХ ст. створили умови для розвитку промисловості й формування монополістичних об’єднань, які по суті визначали характер змін у соціально-економічному житті України, зокрема його урбанізацію, перерозподіл населення, створення професійних, реальних, ремісничих навчальних закладів, розвитку початкової професійної освіти Донбасу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Єфімов, Д. В. (2016). ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДОНЕЧЧИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/970
Розділ
Статті
Біографія автора

Дмитро Володимирович Єфімов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту, аспірант

Посилання

Гаршин Е. А. Техническое образование в России / Е. А. Гаршин// Техническое и коммерческое образование. – 1917. – № 2-4. – 112 с.

Добрянський І. А.. Громадська та приватна ініціатива в розвитку освіти в Україні (кін. XIX – поч. XX ст.). / І. А. Добрянський, В. В. Постолатій //. – Кіровоград, 1998. – С. 96-98.

Дубенец С.В. Луганская торговая школа // Праці наук. конференції за підсумками науково-дослід. роботи за 1999-2000 рр. – Донецьк, 2001. – С. 140-142.

История предпринимательства в России. Кн. 2. Вторая половина XIX – начало XX в. – М., 1999. – 141 c.

Колесник А.В. История родного края (Часть вторая): Учебное пособие для 6–9 кл. / А.В.Колесник, В. А. Пирко, С. М. Нестерцова, Е.В. Щербинина. – Донецк, 1999. – С. 225-233.

Колесник А.В. История родного края (Часть первая). Учебное пособие для 6-9 классов / А. В. Колесник, В. А. Пирко, С. М. Нестерцова, Е. В. Щербинина. – Донецк: Издательство «Фирма «Кардинал» 1998, – 320 с.

Лазанська Т. І. Витрати підприємців України по забезпеченню соціальних по-треб робітничого класу наприкінці XIX ст. / Т. І. Лазанська. – Київ, 2000. – 131 с.

Лось Ф. Є. Робітничий клас України в 1907–1913 рр. / Ф. Є. Лось. – К., 1963; – 142 с.

Лось Ф.Е. Положение рабочего класса в России в 1900-1914 гг. / Ф. Е. Лось. – К., 1977. – С. 49-63.

Ляшенко П.И. История народного хозяйства СССР / П. И. Ляшенко. – Т.1. – М., 1949; – 187 с.

Михненко А. М. Історія Донецького басейну другої половини ХІХ- першої половини ХХ ст.: Монографія / А. М. Михненко. – Донецьк, 2003. – С. 120.

Нестерцова С.М. Школьное и профессиональное образование рабочих в конце ХІХ – начале ХХ вв. / С. М. Нестерцова, Т. Д. Захарова // Новые страницы в истории Донбасса: Кн. 4. – Донецк, 1995. – С. 35-45.

Отчет о состоянии и деятельности Луганской торговой школы за 1911-1912 учеб. год – Луганск, 1912. – С. 1-40.

Очерк развития промышленного образования в России за 1888-1889 гг. – СПб, 1900, – 153 c.

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX – начало XX века. / Под ред. Є. Д. Днепрова, С. Ф. Егорова, Ф. Г. Паначина, Б. К. Тебнева. – М. : Педагогика, 1991. – 448 с.

Памятная книжка и Адрес-Календарь Екатеринославской губернии на 1901 г. – Екатеринослав, 1901. – С. 202-206.

Подов В. И. История Донбасса. Век ХІХ-й. / Подов В. И., Курило В. С. – Луганск, 2001. – 146 c.

Поліцейський Листок Таганрозького градоначальства, 1865 р. № 40. –Російська Старовина, 1909, червень, – 461 с.

Сборник распоряжений Министерства народного просвещения: в 7 т. – СПб, 1905. – 1354 с.

Татаринов С. Й. Роль земських установ Бахмутського повіту у розвитку початкових професійно-технічних закладів у 2-й половині 19 – на початку 20 століть [Електронний ресурс] / С. Й. Татаринов. – Режим доступу: http://www.uk.xlibx.com/4tehnicheskie/1269280-1-tatarinov-sergey-iosifovich-candidatehistorical-sciences-associate-professor-educational-and-scientific-prof.php

Третяков К.М. Нариси історії промисловості та економіки Донбасу / К.М. Третяков, С.Й.Татаринов – Артемівськ: Друкарський двір, 2010. – 136 с.