СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ – ГАЛЬМО МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Євген Олександрович Лодатко

Анотація

Статтю присвячено дослідженню передумов і причин незадовільного стану математичної й методичної підготовки майбутнього учителя початкової школи як ключової фігури математичного розвитку молодшого школяра. В результаті студіювання проблеми окреслюються заходи з подолання математичної недолугості вчителя початкової школи в контексті наближення учнівських результатів до середнього міжнародного рівня шкали TIMSS.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Лодатко, Є. О. (2016). СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ – ГАЛЬМО МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/972
Розділ
Статті
Біографія автора

Євген Олександрович Лодатко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту, професор

Посилання

Восьмой съезд РКП(б). Март 1919 года. Протоколы. – М.: Госполитиздат, 1959. – 602 с.

Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання» / За заг. ред. акад. АПН України В. І. Бондаря. – К., 2006. –57 с.

Геометричні фігури. Математика, 1-4 класи [Електронний ресурс] // Mathmon14.ed-era.com. – Режим доступу: http://mathmon14.ed-era.com/1/geometrichni_fguri.html. Дата звернення: 01.07.2016.

Державний стандарт загальної початкової освіти : [затв. Постановою КМ України від 20.04.2011 р. № 462] // ОСВІТА.UA : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911/. Дата звернення: 01.07.2016.

Кути. Математика, 1-4 класи. [Електронний ресурс] // Mathmon14.ed-era.com. – Режим доступу: http://mathmon14.ed-era.com/2/kuti.html. Дата звернення: 01.07.2016.

Левшин М. М. Математика: навчальний посібник для напряму пiдгот. 6.010102 «Початкова освіта» пед. навч. закладів: у 3-х ч. Ч. I / М. М. Левшин, Є. О. Лодатко ; за заг. ред. Є. О. Лодатка. – Тернопіль: Навчальна книга – «Богдан», 2012. – 264 с.

Лодатко Е. А. Образное мышление в дискурсивном измерении [Электронный ресурс] / Е. А. Лодатко // RELGA: Научно-культурологический сетевой журнал. – 2010. – № 20 [218]. – 15.12.2010. – Режим доступа: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2808&level1=main&level2=articles.

Маслов С. Ю. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия / С. Ю. Маслов // Семиотика и информатика. – М., 1982. – Вып. 20. – С. 3–34.

Основные результаты международного исследования качества математического и естественнонаучного образования TIMSS-2007. Аналитический отчет. Ч. 1. – М. : Центр ОКО ИСМО РАО, 2008. – 102 с.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» / О. О. Андрієтті, О. П. Голубович, О. П. Долинна, Т. В. Дяченко, Т. С. Ільченко, Г. Є. Іванова, Г. М. Лисенко, Т. В. Панасюк, Г. В. Петрова, Т. О. Піроженко, Н. М. Романко, Н. А. Случинська, Н. І. Трикоз. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 104 с.

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року). Математика, 1-4 класи [Электронный ресурс] // Mathmon14.ed-era.com. – Режим доступу: http://mathmon14.ed-era.com/2/prostorovy_vydnoshennya_geometrichnyh_fyguri_protyagom_roku.html. Дата звернення: 01.07.2016.

Розвантаження програм для початкової школи [Електронний ресурс] // EdEra. – Режим доступу: https://www.ed-era.com/mon.html. Дата звернення: 01.07.2016.

Филимончик С. Н. Проведение школьных реформ в Карелии в 1920–30-е годы / С. Н. Филимончик // Известия Волгоградского государственного технического университета. – Вып. № 9(112). – 2013. – Т. 613. – С. 172–178.

Шевелев А. Н. Деятельность органов городского самоуправления в развитии начального образования дореволюционного Петербурга / А. Н. Шевелев // Вестник ОГУ. – 2006. – № 4/апрель. – С. 27–32.

Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: структура, генезис и условия становления: автореф. дис. … д-ра психолог. наук [Психология развития, акмеология] / Л. Б. Шнайдер. – М., 2001. – 43 с.

Erikson E. Identity, youth and crisis / E. Erikson. – New York: Norton, 1968. – 336 p.

Roskos K. Professional development as intellectual activity: Features of the learning environment and evidence of teachers’ intellectual engagement / K. Roskos, R. Baina // The Teacher Educator, 1998. –34(2), Р. 89–115.