ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ В СИСТЕМІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Тетяна Олександрівна ГРИЩЕНКО

Abstract


У статті зазначено, що в естетичному вихованні учнівської молоді значну роль відіграє народна педагогіка. Доведено, що усну народну творчість розглядають як один із засобів розв’язання завдань виховання підростаючого покоління, зокрема й естетичного. Тобто створено умови для виховання в особистості почуття прекрасного, формування умінь і навичок творити красу в повсякденному житті, відрізняти прекрасне від потворного, жити за законами духовної краси. Акцентовано, що твори усної народної творчості (прислів’я, приказки, загадки, скоромовки, лічилки тощо) значно впливають на формування естетичних уподобань і їх можна без перебільшення вважати естетичною формою передачі новим поколінням узагальненого досвіду народу.

Keywords


модель, підготовка, готовність, педагогічні умови, майбутні фахівці, соціальний педагог, взаємодія сім’ї та школи, обдаровані діти

References


Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка: навч.-метод. посіб. Київ: ІЗМН, 1997. 232 с.

Сбітнєва Л. М. Зародження та розвиток традицій музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. праць / гол. редактор Г. П. Шевченко. Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. Вип. 1 (42). С. 160–171.

Смоляк О.С. Українське народознавство. 1 клас: посібник для вчителя. Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. 64 с.

Коломиец Г.Г. Эволюция взглядов на музыкально-эстетическое воспитание (зарубежных и отечественных). Оренбург: ИПКиППРО ОГПУ, 2002. URL: http://bank.orenipk.ru/Text/t30_314.htm (Дата звернення: 22.03.2018)

Гагарін М.І. Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами української народної казки: автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.07 / Інститут проблем виховання АПН України. Київ, 2007. 21 с.

Актуальні питання естетичного виховання молоді засобами музики : монографія / М.А. Печенюк, О.М. Прядко, Г.П. Ватаманюк, Т.П. Карпенко та ін. ; за заг. ред. М.А.Печенюк. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. 200 с.

Коркішко О.Г. Патріотичне виховання молодших школярів: методичний посібник. Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ. 2006. 99 с.

Смоляк О.С. Українське народознавство. 2 клас: посібник для вчителя. Тернопіль: Підручники і посібники, 1996. 64 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size