Напрям «Професійна освіта»

Опубліковано: 02.07.2018

УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ СПОРТИВНИХ ІГОР

Андрій Леонідович БАБЕНКО, Олександр Вікторович БРОЯКОВСЬКИЙ

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ

Людмила Олександрівна БЕРЕЗА, Людмила Іванівна ІВАНЧЕНКО

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ І РОЛЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

Олександр Анатолійович ГАЛИЧ, Світлана Едуардівна МОРОЗ, Олена Володимирівна КАЛАШНИК

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Ірина Володимирівна МИХАЙЛЕНКО, Володимир Олексійович НЕСТЕРЕНКО

ПРОБЛЕМА ЦІННОСТЕЙ ОСВІТИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА

Вікторія Андріївна ПАВЛОВА, Ольга Миколаївна СИПЧЕНКО