ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Володимир Павлович ЗІНЧЕНКО, Оксана Валеріївна ЗЕМКА

Abstract


У статті досліджено специфіку проведення педагогічного експерименту з метою перевірки ефективності авторської моделі формування підприємницької компетентності у майбутніх учителів технологій. Сформульовано гіпотезу експерименту, визначено залежну і часткові залежні змінні, експериментальний чинник, комплекс завдань експериментального дослідження. Охарактеризовано діагностичний, організаційно-підготовчий, констатувальний, формувальний, контрольний етапи педагогічного експерименту. З використанням методів математичної обробки даних проаналізовано результати експериментального дослідження.

Keywords


підприємницька компетентність; майбутні учителі технологій; методи педагогічного дослідження; педагогічний експеримент

References


Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навчальний посібник. Київ: Лібра, 2004. 344 с.

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М.: Либроком, 2010. 280 с.

Тверезовська Н.Т., Сидоренко В.К. Методологія педагогічного дослідження: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 440 с.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. Київ – Вінниця: Вінниця, 2008. 278 с.

Інформаційна система «Конкурс». Вступ до вищих навчальних закладів України I-IV рівнів акредитації. URL: http://www.vstup.info/2012/i2012o.html.

Земка О.В. Критерії, показники та рівні сформованості підприємницької компетентності у майбутніх учителів технологій. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів. 2017. Вип. 1 (33). С. 101-110.

Земка О.В. Педагогічні умови формування підприємницької компетентності майбутніх учителів технологій. Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. Черкаси. 2017. №15. 2017. С. 48-53.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size