DOŚWIADCZENIA EDUKACYJNE SENIORÓW W NARRACJACH BIOGRAFICZNYCH SŁUCHACZY KUJAWSKO-DOBRZYŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU WE WŁOCŁAWKU

Renata Brzezińska

Abstract


Uczenie się jako styl życia staje się ważną ideą dla niektórych seniorów, którzy decydują się na poszukiwanie kolejnych ,,miejsc” edukacji . Część z nich odnajduje się w szeregach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który stanowi jedną z pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. W artykule przedstawiono rolę jaką pełni Kujawsko –Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku na rzecz kształcenia ustawicznego, w aspekcie efektów edukacji dostrzeganych przez jego słuchaczy. Do badań wykorzystano metodę biograficzną, a jej główną formę stanowiły pisemne wypowiedzi słuchaczy UTW, przygotowane pod hasłem: ,,Kartka z pamiętnika. Nigdy nie jest za późno na edukację”.

Keywords


edukacja seniorów; Uniwersytet Trzeciego Wieku; kształcenie ustawiczne

References


Trafiałek E. (2011). Żyj, pracuj i ucz się długo. Horyzonty Edukacji. nr.1.

Półturzycki J. (1991). Dydaktyka dorosłych. Warszawa: WSiP.

Delors J. (1998). Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku, Stowarzyszenie Oświatowców. Warszawa: Polskich

Czerniawska, O. (1997). Uczenie się jako styl życia. W: M. Dzięgielewska (red), Przygotowanie do starości. Materiały z konferencji gerontologicznej. Łódź.

Domanicé, P. (2006). Uczyé się z życia. Biografia edukacji doroslych. [Learning from life. Educational biography in adult education]. Łódź: Wyd. Wyższej Szkoły Hummanictycznej.

Pilch T., Bauman T. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Bruhn, J. (2011). Efekt grupy. Spójność społeczna i jej konsekwencje dla zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii społecznej.

Czerniawska O. (2000). Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii. Łódź: Wydawnictwo WSHE w Łodzi.

Konieczna-Woźniak R. (2001). Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Eruditus.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size