ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Олександр Олександрович Безкопильний, Андрій Олександрович Артюшенко, Інна Валеріївна Носоленко

Abstract


Автори констатують, що значна роль учителя фізичної культури у процесі виховання підростаючого покоління та формування його готовності до здорової життєдіяльності обумовлює актуальність проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі. У статті вказано, що в загальній структурі готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі важливе значення має праксеологічний компонент. Результати проведених досліджень свідчать про не задовільний стан сформованості праксеологічного компоненту готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі.

Keywords


праксеологічний компонент готовості, майбутні вчителі фізичної культури, здоров’язбережувальна діяльність, основна школа.

References


Ажиппо О. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури

до професійної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис.....д-ра пед. наук

: 13.00.04 / Ажиппо Олександр Юрійович ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2013. - 39 с.

Захаріна Є. А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи : дис доктора пед. наук : 13.00.04 / Захаріна Євгенія Анатоліївна; Класичний приватний

університет. - Запоріжжя, 2013. - 525 с.

Іванова Л.І. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я: автореф. дис. ...

доктора пед. наук: 13.00.04 / Любов Іванівна Іванова ; НПУ імені М.П.Драгоманова. - Київ, 2014. - 61с.

Сущенко Л. П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах: автореф. дис д-ра пед. наук: 13.00.04 / Л. П. Сущенко. - К., 2003. - 45 с.

Тимошенко О. В. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. В. Тимошенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2009. - 38 с.

Іваній І. В. Здоров’язбережувальна компетентність і професійна культура фахівця з фізичного виховання / І. В. Іваній // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2016. - Вип. 136. - С. 89-92.

Джуринський П. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язбережувальної професійної діяльності : дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / П. Б. Джуринський. - Одеса: ДЗ "ПНПУ ім. К. Д. Ушинського", 2013. - 559 с.

Дручик В.Д. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних технологій у старшій школі: дис. ... канд пед. наук : 13.00.04

/ Дручик Володимир Данилович; Академія рекреаційних технологій і права. - Київ, 2017. - 172 с.

Lai HR. Health Literacy Teaching Beliefs, Attitudes, Efficacy, and Intentions of Middle School Health and Physical Education Teachers / Hsiang-Ru Lai, Der-Min Wu, Pi-Hsia Lee, Yu-Siang Jhang // Journal of school health. - 2018, May, - V.88. - №5. - P.350-358.

Ward P. Effects of improving teachers' content knowledge on teaching and student learning in physical education / P. Ward, I. Kim and others // Research quarterly for exercise and sport. - 2015. - №86 (2). - P. 9-15.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size