Напрям «Теорія та історія педагогіки»

Опубліковано: 17.04.2019

ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Олександр Олександрович Безкопильний, Андрій Олександрович Артюшенко, Інна Валеріївна Носоленко

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ДИТИНИ

Наталія Анатоліївна Зобенько