МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ КРАЄЗНАВСТВА В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Зоя Михайлівна Крамська

Анотація

Презентовано узагальнення результатів наукових розвідок сучасних дослідників українського краєзнавства. Увагу зосереджено на визначенні сутності принципу краєзнавства. Схарактеризовано методологічні вимоги до його реалізації в умовах Нової української школи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Крамська, З. М. (2019). МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ КРАЄЗНАВСТВА В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3210
Розділ
Статті
Біографія автора

Зоя Михайлівна Крамська, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірантка кафедри початкової освіти

Посилання

Бондаренко Г. Теоретичні та методологічні проблеми історичного краєзнавства / Г. Бондаренко // «Краєзнавство» - 2011. - Ч. 3 - С. 23-29.

. Брижак Н. Ю. Краєзнавча та туристична робота : курс лекцій [для студентів педагогічного факультету, які навчаються на спеціальності «Початкова освіта»] / Н. Ю. Брижак. - Мукачево : МДУ, 2012. - 116 с.

Верменич Я. В. Історична регіонал істика : навчальний посібник / Я. В. Верменич ; відп. ред. В. А. Смолій. - Інститут історії України НАН України, 2014. - 412 с.

-. Вірменич Я. В. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні / Я. В. Вірменич. - Київ : Інститут історії України НАН України, 2003. - 516 с.

Кравець Н. В. Краєзнавча робота в контексті навчально-виховної діяльності сучасного закладу освіти : методичний посібник / Н. В. Кравець. - Дубно, 2016. - 156 с.

Краєзнавство в Україні : сучасний стан та перспективи. Науковий збірник. - Київ : Видавничий центр «Академія», 2003. - 232 с.

Маньковська Р. Краєзнавство і освіта : витоки і перспективи співбуття / Р. Маньковська // «Краєзнавство» - 2011. - Ч. 3 - С. 16-23.

Матяш В. В. Функції та принципи педагогічного краєзнавства. [Електронний ресурс]. -

Режим доступу : http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiii/4Q-desvata- vseukrajinska-

praktichno-piznavalna-internet-konferentsiva/147-funktsiii-ta-printsipi- pedagogichnogo-kreznavstva

Прокопчук В. Деякі аспекти теорії і методології шкільного краєзнавства / В. Прокопчук // «Краєзнавство» - 2011. - Ч. 3 - С. 29-36.

. Тронько П. Краєзнавство України : здобутки і проблеми / П. Тронько. - Київ : Інститут історії України, 2003. - 125 с.

Тронько П. Історичне краєзнавство : крок у нове тисячоліття (досвід проблеми перспективи) / П. Тронько. - Київ, 2000. - 270 с. Чернов Б. О. Історіографічний огляд становлення краєзнавчого принципу навчання / Б. О. Чернов // «Young Scientist». - № 5 (45). - May, 2017. - С. 443-449.

Шпак В. П. Значення джерельної бази в методології історико-педагогічного дослідження / В. П. Шпак // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. - Хмельницький : ХГПА, 2013. - С. 766-771.

Шабанова Л. С. Застосування краєзнавчого принципу у формуванні предметних компетентностей учнів на уроках географії. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:, https://vseosvita.ua/librarv/zastosuvanna-kraeznavcogo-principu-u-formuvanni-predmetnih- kompetentnostei -ucniv-na-urokah-geograFii-55849.html